Deckmyn dient klacht in tegen sp.a en laat groene propaganda op politiecommissariaat verwijderen

Verkiezingen zijn altijd op het scherp van de snee. Militanten zijn in de weer op de markten, met pamfletten bussen, met plakken… en dan durft men wel eens over de schreef te gaan… Dat er af en toe een affiche wordt overplakt, dat gebeurt wel eens. Als het echter systematisch wordt, dan is er een probleem.

En voor het Vlaams Belang is er een probleem: zijn naam is Cemal Cavdarli. In de laatste rechte lijn naar de verkiezing besliste het Vlaams Belang in Gent om één uniforme affiche te hangen met als slogan: “Gentse Trots, Vlaamse Kracht”. Daarbij hoorde ook het lijstnummer 4. Sinds enkele dagen is er echter een sp.a-plakploeg op tocht die deze affiche systematisch overplakt met affiches van de sp.a-kandidaat Cemal Cavdarli.

Omdat het Vlaams Belang dit niet over zijn kant wil laten gaan, besliste Gents voorzitter en Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn om klacht in te dienen tegen de sp.a wegens het overplakken van de Vlaams Belang-affiches. Op woensdag 6 juni stapte Deckmyn naar de politie met foto’s van overplakte affiches op de Nieuwelaan, het kruispunt Nieuwelaan-Antwerpsesteenweg, de Muidelaan, het Rabot, de Blaisantvest…

Voor de heer Cavdarli zijn in Gent de regels blijkbaar niet van toepassing. Vandaar dat het Vlaams Belang met de klacht deze gang van zaken ten sterkste afkeurt.

Groene propaganda op politiecommissariaat
Pittig detail, toen Deckmyn het politiecommissariaat Gent-centrum binnenstapte, vond hij in de rekken aan de ontvangstruimte een hele stapel verkiezingsfolders van Groen!

Deckmyn vroeg aan de aanwezige politiemensen waarom dit in de rekken van de bezoekersruimte stond. Daarop liet de politie onmiddellijk de folders verwijderen en verontschuldigde zich hiervoor.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...