Debat over Islam en radicalisering in Universiteit Gent

Op dinsdag 14 mei organiseerde de faculteitskring
Criminologie van de Gentse universiteit een debatavond over Islam en
radicalisering. Er kwamen heel wat studenten opdagen, het auditorium NB I was
alvast goed gevuld. Panelleden waren Brahim Laytouss, Peter Calluy en Vlaams
volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn. Brahim Laytouss is voorzitter van de
moskee Al Markaz aan de Elyzeese Velden in Gent en werkt momenteel aan een
doctoraal aan de universiteit van Antwerpen over de maatschappelijke evoluties
binnen verschillende islamitische bewegingen.
Peter Calluy is een ex-straathoekwerker uit Boom die als eerste extremistische
invloeden van oa Fouad Belkacem (Sharia4belgium) binnen een
moslimjongerenwerking signaleerde, maar daar geen gehoor voor kreeg.Het werd
een boeiend debat waarbij Peter Calluy er onder meer op wees dat de politiek
correcte houding islamitische jongeren niet vooruit helpt, maar hen juist
blootstelt aan een ondemocratische ideologie. Brahim Laytouss probeerde een
beeld te schetsen van de Islam als gematigde godsdienst die in Europa evolueert
richting secularisatie. Dit werd zowel door Peter Calluy als Johan Deckmyn
tegengesproken. Deckmyn wees er ook op dat er wat hem betreft geen gematigde
Islam bestaat, alhoewel hij wel gematigde moslims kent. Deckmyn vroeg zich
trouwens openlijk af of dhr Laytouss wel representatief was voor de steeds
radicaler wordende moslimgemeenschap. Het debat werd afgerond met een vragen
vanuit het publiek, waarbij opviel dat vele studenten behoorlijk kritische
vragen aan imam Brahim Laytouss stelden. Op de slotvraag of de pannelleden de
problematiek rond de Islam binnen 10 jaar gunstig zagen evalueren, antwoordde
enkel Brahim Laytouss positief.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...