De zaak OPTIMA en Geert Versnick

Gedeputeerde Versnick alweer in deontologisch nauwe schoentjes.

Na de Optima-zaak komt gedeputeerde Versnick alweer in deontologisch nauwe schoentjes.
Deze keer draait alles om het jaarlijkse eetfestijn dat betrokken gedeputeerde in oktober vorig jaar organiseerde. Immobedrijven en projectontwikkelaars zoals Matexi, Brummo en ¬Immogra zouden volgens diverse media duizenden euro’s op tafel hebben gelegd voor het evenement, waarbij ze in ruil een reeks mensen mee aan tafel mochten laten schuiven en ze vermeld werden in de speech.
De deputatie mag dan wel zeggen ‘dat zij niet bevoegd is’ en ‘het de invividuele verantwoordelijkheid van een mandataris betreft’; een klein kind beseft dat hier eens te meer deontologisch zware fouten zijn gemaakt.
Wie niet beseft dat het niet ‘koosjer’ is om giften en sponsorgelden te aanvaarden van belanghebbenden en waar de ontvanger in kwestie mee over de dossiers van diezelfde belanghebbenden beslist, heeft absoluut geen waardenbesef.
Het woord “normvervaging” straalt in kwesties als deze af op de hele deputatie. Zij zit er immers bij en kijkt ernaar, zonder in te grijpen. Van het ‘ons-kent-ons’-principe gesproken.
Zelfs partijgenoten van de betrokken gedeputeerde maken gewag van de spreekwoordelijke brug te ver.

Gedeputeerde Versnick alweer in deontologisch nauwe schoentjes.

Na de Optima-zaak komt gedeputeerde Versnick alweer in deontologisch nauwe schoentjes.
Deze keer draait alles om het jaarlijkse eetfestijn dat betrokken gedeputeerde in oktober vorig jaar organiseerde. Immobedrijven en projectontwikkelaars zoals Matexi, Brummo en ¬Immogra zouden volgens diverse media duizenden euro’s op tafel hebben gelegd voor het evenement, waarbij ze in ruil een reeks mensen mee aan tafel mochten laten schuiven en ze vermeld werden in de speech.
De deputatie mag dan wel zeggen ‘dat zij niet bevoegd is’ en ‘het de invividuele verantwoordelijkheid van een mandataris betreft’; een klein kind beseft dat hier eens te meer deontologisch zware fouten zijn gemaakt.
Wie niet beseft dat het niet ‘koosjer’ is om giften en sponsorgelden te aanvaarden van belanghebbenden en waar de ontvanger in kwestie mee over de dossiers van diezelfde belanghebbenden beslist, heeft absoluut geen waardenbesef.
Het woord “normvervaging” straalt in kwesties als deze af op de hele deputatie. Zij zit er immers bij en kijkt ernaar, zonder in te grijpen. Van het ‘ons-kent-ons’-principe gesproken.
Zelfs partijgenoten van de betrokken gedeputeerde maken gewag van de spreekwoordelijke brug te ver.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...