De sluipende invasie…

Als men in Gent rondwandelt en willekeurig aan de voorbijgangers vraagt waarover zij zich zorgen maken, hoort men heel vaak dat de toevloed van de Oost-Europeanen de laatste tijd echt zorgwekkend geworden is. En als men het over Oost-Europa heeft, verwijst men in feite naar de Roma …

De massale invasie van Roma in Gent begon enkele jaren geleden en werd nog versterkt door de uitspraken van minister Bourgeois (N-VA) in de Bulgaarse pers. Toen hij het had over het Roma-plan van de Vlaamse regering werd in Bulgarije het beeld opgehangen van Vlaanderen als hét opvangland voor Roma-migranten. Het werd zodanig erg dat zelfs burgemeester Termont de volgende uitspraken deed: "Mensen, toon alstublieft uw goed hart niet, ook al breekt het bij het zien van zoveel ellende. Bied de Roma geen onderdak, geen dekens, geen soep, want hoe meer je ze helpt, hoe meer er naar Gent komen. En onze stad zit nu al overvol." [… ] "Ik versta dat mensen hun goed hart willen tonen, en vaak bloedt ook het mijne, maar daardoor haal je alleen maar méér Roma naar hier." […] "Er zijn er duizenden die zich mondjesmaat integreren in de stad, maar vele anderen kennen normen noch waarden. Ze doen hun behoefte op straat of in de parken. Ze zijn vaak ongeschoold en spreken de taal niet. Ze bezondigen zich aan winkeldiefstallen, zakkenrollen, nachtlawaai, inbraken, prostitutie, sluikstorten en allerlei kleine criminaliteit." […]"Een huis dat hier een week leeg staat, wordt meteen gekraakt."

Mocht het Vlaams Belang dit gezegd hebben, dan werden we onmiddellijk voor de rechtbank gedaagd. Ondertussen is er reeds meer dan een jaar verstreken … en is er iets veranderd? Neen, de meerderheid in Gent wekt de indruk met nep-initiatieven deze problematiek te willen oplossen. De waarheid is dat de Gentenaars meer dan ooit het slachtoffer zijn van de sluipende invasie van vreemdelingen in hun stad. De recente bevolkingscijfers bewijzen onmiskenbaar dat de autochtone gezinnen de stad ontvluchten en Gent meer en meer vreemdelingen aantrekt.

En de stad Gent? Die staat erbij, en kijkt ernaar …

Johan Deckmyn
Lijsttrekker gemeenteraad 2012

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...