Dáárom Vlaams Belang!

We leven in tijden waarin het Vlaams Belang – jammer genoeg – steeds meer gelijk krijgt. Onze Vlaamse steden krijgen steeds meer te kampen met toenemende immigratie, onveiligheid, armoede,…

Vlaanderen wordt overspoeld door alsmaar meer vreemdelingen. Jaarlijks immigreren meer dan 110.000 vreemdelingen naar ons land. Driekwart van de hier verblijvende Marokkanen en Turken halen hun huwelijkspartner uit het land van herkomst. Maar daarnaast kampen we ook met een illegale immigratie.

De collectieve regularisatie van illegalen heeft trouwens andermaal voor een aanzuigeffect gezorgd. Meer dan ooit krijgen vreemdelingen de boodschap dat België een land van melk en honing is. En om dit nog eens te beklemtonen, zorgde een Belgische rechter ervoor dat ons land per asielzoeker per dag 500 euro moet betalen, als die een nacht in open lucht moet doorbrengen.

Onvoorstelbaar!

Het Vlaams Belang waarschuwt ook al sinds jaar en dag voor de toenemende islamisering van Vlaanderen. Ook in onze stad staan er reeds 17 (zeventien!) moskeeën. In Gent zijn zelfs de eerste minaretten al een feit. Daarnaast eten de Gentenaars halal zonder het te beseffen. In de winkelrekken is halal-voedsel aan een opmars bezig. Onze kinderen eten op school halal zonder dat de ouders daarom vragen. Wij passen ons dus aan aan de islamitische levenswijze in plaats van omgekeerd. Het stadsbestuur communiceert nu trouwens ook al via de moskeeën. Ik dacht dat we in een maatschappij leefden die de scheiding tussen kerk en staat strikt respecteerde. Blijkbaar niet.

Ondertussen maakten we zelfs mee dat enkele tientallen heetgebakerde allochtonen aan de Antwerpse universiteit een debat over de islam verhinderden. De bekende progressieve schrijver Benno Barnard – die de jongste tijd ook furore maakt met zijn uitgesproken standpunten over de veroveringsdrang van de islam – zou er een lezing houden onder de provocatieve titel ‘Lang leve God. Weg met Allah’. Die titel was, zo zegt Barnard nu, "een grap", maar "ik had me moeten realiseren dat ironie en de islam niet samengaan".

Wat door het Vlaams Belang al lang werd voorspeld, wordt nu realiteit: de islam krijgt meer en meer invloed op onze samenleving. De vrije meningsuiting komt steeds meer in het gedrang! Wie zich na onze opvallende campagne met de islamgroene affiche nog afvraagt ‘Waarom Vlaams Belang?’, krijgt bij deze het antwoord. Dáárom dus!

Johan Deckmyn
Vlaams volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...