Criminaliteit in Gent stijgt met 39,14%

Criminaliteitsstatistiek Federale politie: ‘Criminaliteit in Gent neemt van 2000 tot en met 2010 toe met 39,14%’
Gent telt 81.876 misdrijven per jaar: 113 per dag of bijna 5 per uur
Johan Deckmyn: ‘Veiligheidsbeleid Termont is compleet mislukt. Onveiligheid maakt Gent onleefbaar !’

Uit een lijvig rapport van de federale politie blijkt dat de criminaliteit in de stad Gent op 10 jaar tijd (2000-2010) gestegen is met 39,14% (van 29.785 misdrijven in 2000 naar 41.444 in 2010).  Sinds het begin van deze legislatuur is de criminaliteit gestegen van 39.753 misdrijven in 2006 naar 41.444 misdrijven in 2010 (toename van 4,25 %).

Enkele belangrijke trends voor de periode 2000-2010:

– Het aantal delicten betreffende geweld tegen eigendom (voornamelijk feiten van vandalisme, maar ook brandstichting en beschadigingen) steeg van 3.144 feiten in 2000 naar 3.781 in 2010). Dit betekent een stijging van 20,26 % in 10 jaar tijd.

– Niettegenstaande het gebruik van drugs spectaculair daalt (448 feiten in 2000 t.o.v. amper 90 feiten in 2010) door een gedoogbeleid, stijgt het aantal andere drugsdelicten tot bijna het dubbel (van 525 inbreuken in 2000 naar 963 inbreuken in 2010). Een stijging van 83,43 %.

– Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (slagen en verwondingen, verkrachting, moord en doodslag, aanranding van de eerbaarheid) gaat in stijgende lijn (van 2.531 feiten in 2000 naar 3.684 in 2010).  Dit betekent een stijging met 45,6 %. In deze categorie valt voornamelijk het groot aantal  feiten betreffende slagen en verwondingen op (van 2.075 feiten in 2000 naar 2.751 in 2010 ).

– Het aantal woninginbraken is de voorbije tien jaar spectaculair gestegen.  In 2010 vonden in Gent 1.721 woninginbraken plaats (in 2000 ‘slechts’ 883), goed voor bijna 5 inbraken per dag.

Maar ook de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit – waar de Gentenaars zich trouwens het meest aan ergeren – stijgt spectaculair:

handtasroof: van 31 delicten in 2000 naar 98 delicten in 2010 (stijging van 216 % !)
– grijpdiefstal: van 140 delicten in 2000 naar 222 delicten in 2010 (stijging van 59 %)
zakkenrollerij: van 507 delicten in 2000 naar 1.495 delicten in 2010 (stijging van 195 % !)
winkeldiefstal: van 640 delicten in 2000 naar 1.348 delicten in 2010 (stijging van 110 % !)

En wie zou denken dat we het ergste achter de rug hebben, heeft het verkeerd voor. Ook de cijfers van het eerste kwartaal in 2011 beloven niet veel goeds. Even op een rijtje:          Geweld tegen eigendom: 1.055 (omgerekend voor 2011: 4.220 feiten)


          Drugsdelicten: 331 (omgerekend voor 2011: 1.324 feiten)


          Misdrijven tegen lichamelijke integriteit: 841 (omgerekend voor 2011: 3.346 feiten)


          Woninginbraken: 499 (omgerekend voor 2011: 1.996 feiten)


          Handtasroof: 20 (omgerekend voor 2011: 80 feiten)


          Grijpdiefstal: 62 (omgerekend voor 2011: 248 feiten)


          Zakkenrollerij: 315 (omgerekend voor 2011: 1.260 feiten)


          Winkeldiefstal: 329 (omgerekend voor 2011: 1.316 feiten)

Johan Deckmyn (voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent): “Deze harde cijfers tonen aan dat de criminaliteit in Gent allesbehalve daalt.  41.444 misdrijven per jaar, dat zijn 113 criminele feiten per dag of bijna 5 per uur.  Het is voor het Vlaams Belang niet te verwonderen dat het slecht gesteld is met het onveiligheidsgevoel  van de Gentenaar.  Deze cijfergegevens tonen aan dat de Gentenaar zich terecht onveilig voelt in zijn stad.  De stijging met 39,14 % op 10 jaar tijd toont het failliet aan van het veiligheidsbeleid van de socialistische burgemeesters. De slechte cijfers van het eerste kwartaal van 2011 tonen dat burgemeester Termont compleet mislukt voor wat betreft het terugdringen van de onveiligheid in Gent”.

Ortwin Depoortere
Ondervoorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...