Conflict tussen SP.A en Open VLD over Oude Dokken bijgelegd

Het selectiedossier voor de zone Handelsdok Oost in het project Oude Dokken werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het stadsontwikkelingsbedrijf. De voorbije weken was er een forse discussie tussen de coalitiepartners over een bijgevoegde passage ontstaan. Die stipuleerde dat er ook kon worden onderzocht of er niet in minder woningen en in meer groen kon worden voorzien. De Open VLD fulmineerde dat in een tijd dat er zulke woningnood is, dat niet kan en dat Groen! nog altijd in de oppositie zit.

Dat de verkiezingen in aantocht zijn bleek dinsdagavond in de gemeenteraad. Elke partij mengde zich in het debat.

Zowel Francis Van den Eynde (Belfortploeg), Johan Deckmyn (Vlaams Belang) als Filip Van Laecke (CD&V) trokken  van leer tegen de bocht van de SP.A. Die wilde eerst zijn nieuwe kartelpartner Groen! een cadeau geven, maar moest na de ruzie met coalitiepartner Open VLD de bewuste passage weer schrappen. ‘Nu kregen de liberalen gelijk, wie zal het de vodgende keer zijn’, opperde Filip Van Laecke (CD&V). Hij wees op de spanningen die er in de paarse bestuursploeg zijn, sinds SP.A en Groen! besloten om als kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 te gaan.

Tom Balthazar (SP.A), schepen van Stadsontwikkeling, wees er op dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan pas in september is goedgekeurd. Dat bepaalt wat er in de Oude Dokken kan gebeuren. Hoeveel woningen en groen er zullen zijn zal ook afhangen van de voorstellen die er binnenkomen.voor het selectiedossier voor Handelsdok Oost. Dit dossier nodigt projectontwikkelaars uit om een visie uit te werken. In die passage stond of de mogelijkheid onderzocht kan worden om te kiezen voor meer groen en minder bebouwing.dan is voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Ik stel wel vast dat heel wat mensen, ook in de gemeenteraad, groen belangrijk vinden’, zei Balthazar.


Hij haalde er de bewuste passage niettemin uit. Waardoor het incident werd gesloten.
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...