CD&V ééntalig

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober vorig jaar werd de politieke impact van de ‘Snel Belg’-wet in de grote steden voor iedereen zichtbaar. Dat socialisten en groenen bij de jacht op allochtone stemmen overtuigend de spits afbeten, zal wel niemand meer verbazen.

Het dient evenwel gezegd dat de anderen zich evenmin onbetuigd laten. Zo toonde meer bepaald CD&V/N-VA tijdens deze verkiezingscampagne aan de SP.A naar de kroon te kunnen steken, hetgeen bijwijlen aanleiding gaf tot bedenkelijke situaties. Dat bleek reeds toen Letermes stoere uitspraak dat hoofddoeken in het openbaar ambt niet kunnen, daags nadien vakkundig werd afgezwakt, ondermeer door CD&V-politici als Ergün Top en Nahima Lanjri.

In een debat voor een grotendeels allochtoon kiezerspubliek ging Lanjri (2de kandidaat voor de CD&V-N-VA-kamerlijst) nadien zelfs eens stap verder door haar hoop uit te spreken dat “we het Franse neutrale model ter discussie durven stellen en ons spiegelen aan Engeland, waar zelfs vrouwelijke agenten een hoofddoek dragen.” (zie Actueel, 31.05.2007).

Enkele dagen later liet ook Ergün Top (8ste kandidaat voor de CD&V/N-VA-senaatslijst) in zijn Turkse kaarten kijken, toen hij zich tijdens een debat in Schaarbeek liet ontvallen dat hij in geval van een conflict tussen België en Turkije voor Turkije zou kiezen (zie Actueel 05.06.2007). Ondertussen bleek dat dezelfde Ergün Top campagne voert met een eentalig Turkse folder (zie bijlage), hetgeen haaks staat op de principes waarvoor het CD&V/N-VA-kartel zegt te staan. Zo beweert CD&V/N-VA immers dat de taalkennis een voorwaarde moet zijn voor het verwerven van de Belgische nationaliteit, maar voert tezelfdertijd probleemloos eentalige verkiezingspropaganda in het Turks. En zeggen dat het uitgerekend het CD&V/N-VA-kartel is dat zich graag laat voorstaan op… geloofwaardigheid.

Voor de volledigheid nog dit: Ergün Top is CD&V/N-VA-gemeenteraadslid in Antwerpen en was tot voor kort Letermes kabinetsadviseur voor… inburgeringsbeleid (!).

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...