Initiatieven

Jaarverslag OCMW-fractie 2007

De Gentse OCMW-fractie bestaat uit 2 raadsleden. Gesterkt door mijn professionele ervaring en in samenwerking met oudgediende An Inghelram, hebben we onze start niet...