Burgemeester Termont noemt het Vlaams Belang “de zwarten”

Op de gemeenteraad van maart legde schepen Tapmaz zijn 10punten actieplan tegen racisme en discriminatie voor . Het stadsbestuur wil zich profileren als dé voorvechters tegen racisme en discriminatie. In de gemeenteraad werd daar zowel maandag als dinsdag hevig over gediscuteerd.

Een volgend programmapunt op de raad was een voorstel van motie voor statiegeld, gezamenlijk ingediend door alle partijen….alleen het Vlaams belang werd niet gevraagd de motie mee in te dienen.

Na 2 dagen debat, na veel grote woorden over hoe discriminatie moet aangepakt worden, blijkt de praktijk toch heel wat moeilijker te zijn! Getuige het uitsluiten van Vlaams Belang door alle partijen.

Toen Johan Deckmyn, in naam van de fractie, deze vorm van discriminatie aanklaagde, reageerde de burgemeester : “Vlaams Belang, dat zijn de zwarte, dus ’t zal daarmee zijn dat ge gediscrimineerd wordt”.

Een waardige uitspraak toch van de zogenaamde 2e beste burgemeester ter wereld!

Burgemeester van alle Gentenaars????….. Respect voor alle Gentenaars?????….Grote woorden over bestrijden van discriminatie????…

luister naar mijn woorden , kijk niet naar mijn daden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...