Bezoek delegatie Vlaams Belang aan Turkse steden Ankara & Emirdag met diverse officiële politieke contacten

Zowel in Ankara als in Emirdag bij Turkse politici welwillend oor voor argumenten Vlaams Belang
Vlaams Belang lanceert remigratiecampagne voor Gentse Turken: ‘Emirdag heeft je nodig!’
Gentse sp.a-schepen Resul Tapmaz woedend over Vlaams-Belangbezoek – Vlaams Belang overweegt klacht wegens laster

Op een persconferentie op dinsdag 22 november ’11 bracht het Vlaams Belang Koepel Gent bij monde van Koepelvoorzitter Johan Deckmyn met tekst, foto’s en filmbeelden toelichting bij de resultaten van een officieel bezoek van de partij aan Ankara en Emirdag en bij de geplande remigratiecampagne voor de Gentse Turken “Emirdag heeft je nodig!”.

Binnenkort start namelijk het Vlaams Belang een opvallende remigratiecampagne met als doelgroep de Gentse Turken. Het is de bedoeling om te pleiten voor remigratie naar hun streek van herkomst en hen er tevens op te wijzen dat zelfs de Turkse overheid hiervoor vragende partij is.  Ter voorbereiding daarvan bracht een delegatie van het Vlaams Belang Koepel Gent een werkbezoek aan Turkije met diverse officiële overlegmomenten met verschillende politici in Ankara en Emirdag.  Hierbij vond het Vlaams Belang zowel in Ankara als in Emirdag bij Turkse politici een welwillend oor voor de argumenten van het Vlaams Belang inzake remigratie.

In een eerste reactie op dit werkbezoek haalde de Gentse sp.a-schepen Resul Tapmaz in de Turkse pers zwaar uit naar het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang overweegt om klacht in te dienen wegens laster en eerroof.

In bijlage vindt u:
– de tekst van deze persconferentie
– enkele foto’s van de persconferentie (vrij van gebruik en foto’s van hogere resolutie zijn opvraagbaar)
– het filmpje waarin enkele beelden en verklaringen van dit werkbezoek aan Ankara en Emirdag werden opgenomen is te vinden op http://youtu.be/MjIhRr0r_VE
– een fotoverslag van het werkbezoek aan Ankara en Emirdag (vrij van gebruik en foto’s van hogere resolutie zijn opvraagbaar)

Met vriendelijke groet,

Tanguy Veys
Secretaris Vlaams Belang Koepel Gent

——————

In de media verscheen vandaag hieromtrent het volgende:


Gentse schepen van Integratie ontzet over remigratiecampagne Vlaams Belang

De Gentse schepen van Integratie Guy Reynebeau (sp.a) vindt de dinsdag voorgestelde terugkeercampagne voor Gentse Turken van het Vlaams Belang ongepast. “Terugkeer is prioritair voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar niet voor een bevolkingsgroep die hier sinds de jaren zestig zijn wortels heeft”, aldus Reynebeau.

“Ik vind het nogal grof dat die groep mensen geviseerd wordt in de samenleving”, aldus Reynebeau, die in eigen naam spreekt. “De groep Gentse Turken is hier in de jaren zestig gekomen, heeft een netwerk van contacten en families en zal wel een reden hebben om hier te blijven.”

Reynebeau spreekt van een “ridicuul voorstel waar niemand vragende partij voor is.”

“Het voorstel beantwoordt helemaal niet aan een behoefte, laat staan dat iemand daar gebruik van zal maken. Daar zaten Gentse Turken echt niet op te wachten. Maar er is recht op vrije meningsuiting en dus heeft het Vlaams Belang ook het recht om zich met zo’n voorstel publiekelijk belachelijk te maken.” (GEJ)
(Belga)

——————————

Vlaams Belang Gent start terugkeercampagne voor Gentse Turken

Na een werkbezoek aan Turkije vorige week, start de Gentse Vlaams Belang-afdeling een remigratiecampagne voor Gentse

Turken: ‘Emirdag heeft je nodig!’. “We bieden positieve oplossingen om een vrijwillige terugkeer te stimuleren”, motiveren regiovoorzitter Johan Deckmyn en kamerlid Tanguy Veys de campagne.

In de 19de-eeuwse stadsgordel worden binnenkort 10.000 Nederlandstalige folders verspreid waarin Turkse Gentenaars informatie krijgen over de bestaande terugkeerprogramma’s van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en terugkeerprojecten zoals IRRiCO (Integrated approach regarding information on Return and Reintegrations in Countries of Origin). De actie wordt ondersteund met 500 affiches, advertenties in het Turkse huis-aan-huisblad Binfikir en een artikel in ‘Strop’, het lokale blad van de afdeling.

Vlaams Belang Koepel Gent pleit daarnaast voor een terugkeerfonds om “heimweemigranten” die vrijwillig terugkeren intensiever te ondersteunen.

Tijdens een werkbezoek vorige week ontmoette de VB-delegatie de voorzitters van de commissies Buitenlandse Zaken en Europese Zaken van het Turkse parlement en de burgemeester van Emirdag. “De Turkse politici die wij hebben ontmoet, beklemtonen dat remigratie van Turken uit Gent een positief effect op de economische ontwikkeling kan hebben”, luidt het. Om die een duwtje in de rug te geven, pleit VB om ontwikkelingsgelden te besteden in Turkije.

Het bezoek aan Emirdag ontlokte scherpe reacties bij de Gentse schepen Resul Tapmaz (sp.a) in de Turkse pers. “We zullen hem daarover interpelleren en onderzoeken een strafklacht wegens laster”, zeggen de Vlaams Belangers.

In juni startte Vlaams Belang al een nationale terugkeercampagne: ‘Keer Tevreden Terug’. (GEJ)/
(Belga)

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...