Bewoners Muide zijn hondenpoep beu!


Het parkje van de Muidewijk is een populaire plek waar o.a. spelende kinderen, wandelende oudjes, moeders met kroost, en picknickers met plezier vertoeven. Uiteraard laten ook de hondenbaasjes hun viervoeters hier graag uit. Stad Gent legde enkele jaren terug twee grote hondentoiletten aan, teneinde de overlast van de achtergelaten uitwerpselen tegen te gaan. De verbazing van de buurt was dan ook groot toen bleek dat na nutswerkzaamheden aan het parkje, beide toiletten tot de helft in oppervlakte gereduceerd werden. Dit leidde onvermijdelijk tot hernieuwde overlast van hondenpoep in en rond het parkje. Op zondag worden de ‘drollen’, aldus de verantwoordelijke schepen Tom Balthazar, immers niet verwijderd door de bevoegde dienst. Net zoals mensen, weigeren ook honden blijkbaar om op een overvol en vuil toilet hun behoefte te doen.

Nadat een buurtinitiatief een petitie tegen de drollenoverlast aan de schepen overhandigde, stelde ons gemeenteraadslid Gabi De Boever hem enkele pertinente vragen hieromtrent, met de bedoeling een propere en duurzame oplossing voor de buurt te bekomen. Uit het antwoord van de schepen kan niet blijken of hij de initiatiefnemers van de petitie een antwoord op hun vraag en oplossing voor hun probleem bezorgde. Wel liet hij aan Gabi weten dat hij de Gemeenschapswacht opdracht geeft om bij hun rondgang in de buurt extra aandacht te besteden aan dit probleem.

Een ‘duurzame’ oplossing stelt hij echter niet voor. Gabi opperde om de bestaande toiletten terug uit te breiden en om eventueel een extra hondentoilet met losloopweide te voorzien. De schepen (van o.a. Milieu) houdt het liever minder duurzaam op het bussen van een flyer in de buurt, die de hondenbaasjes op hun verantwoordelijkheid moet wijzen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...