Bestuursakkoord Gent – Uitgesproken links, (te) ambitieus en vaak zelfs irreëel (Vlaams Belang)

De Gentse afdeling van Vlaams Belang vindt de 800 actiepunten uit het nieuwe bestuursakkoord voor de stad “niet alleen uitgesproken links ogen, ze zijn bovenal (te) ambitieus en vaak zelfs irreëel”.

“Voor heel wat nieuwe voorstellen is de stad Gent momenteel niet eens bevoegd”, reageert lijsttrekker Johan Deckmyn woensdag. “Zo wil men bijvoorbeeld de afbraak van de 'fly-over B401' realiseren en droomt men van een Gents “Central Park”, maar daarvoor moet eerst aan het Vlaamse Gewest gevraagd worden om de B401 af te breken”.

Volgens Vlaams Belang zijn heel wat voorstellen “erg vrijblijvend”.

Deckmyn staaft die stelling door erop te wijzen dat het werkwoord “onderzoeken” 28 keer en het werkwoord “onderzocht” tien keer in het bestuursakkoord staat.

Deckmyn vindt het “niet echt duidelijk” waar de nieuwe meerderheid de middelen zal halen om haar plannen te verwezenlijken. “Het Vlaams Belang wees er tijdens de laatste budgetbesprekingen reeds op dat de rekening van het beleid van de vorige meerderheid doorgeschoven zou worden naar de nieuwe bestuursperiode”, aldus Deckmyn.

“Waar er vorige legislatuur 540 miljoen euro werd geïnvesteerd in de stad, rest er nu slechts een beleidsruimte van 200 (volgens Open VLD) à 300 miljoen euro (volgens sp.a). De vraag is bijgevolg duidelijk: wie gaat dit betalen?”

Deckmyn hekelt tot slot dat de nieuwe coalitie afziet om met één schepen minder te besturen. “Die extra schepen gaat immers als troostprijs naar de Open VLD die in ruil het links bestuursakkoord ondertekende”. RBR/
Belga

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...