België–Turkije: relschoppers niet (voldoende) aangepakt


Raadslid Ortwin Depoortere stelde aan burgemeester Termont de vraag hoeveel relschoppers er nu feitelijk worden vervolgd n.a.v. de rellen op de Kouter van begin juni 2011, na de voetbalwedstrijd België-Turkije.

Termont antwoordde dat het politioneel onderzoek is afgelopen en dat van de 20 reeds afgehandelde dossiers er 5 betrekking hebben op Belgische ingezetenen en 15 op mensen van allochtone origine. De opgelegde sancties variëren. De hoogste sanctie is een stadionverbod van 24 maanden en een geldboete van 850 euro.

Dit toont (nogmaals?) aan dat vele relschoppers de dans zijn ontsprongen en dat de lakse wetgeving hoegenaamd niet volstaat om in zware sancties te voorzien.

Zie ook de bijlagen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...