Autokeuringscentrum treedt niet op tegen VL-klever op nieuwe nummerplaat

Vlaams Belang blijft voorstander dat wet wordt aangepast

In de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven van dinsdag 10 mei ’11 stelde staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) nog, inzake het aanbrengen van een VL-klever op de “B” van de nieuwe Europese nummerplaat, dat “de vaststelling van een niet-conforme kentekenplaat onder andere gebeurt door de autokeuring waarbij wordt nagegaan of de kentekenplaat voldoet aan de vereisten van de reglementering. Wanneer de plaat niet reglementair is, wordt er een geldigheid gegeven van 3 maanden. Dit wil zeggen dat men binnen de 3 maanden terug naar de keuring moet komen.”  Om zijn standpunt kracht bij te zetten voegde Schouppe er bovendien aan toe dat “overtredingen van het KB betreffende de inschrijving van de voertuigen worden bestraft met een geldboete van 55 euro tot 13.750 euro.”

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys nam dan ook vandaag de proef op de som en schoof met zijn auto met nieuwe Europese nummerplaat en dito VL-klever aan bij zijn lokaal autokeuringscentrum, ondanks een keuringsattest nog geldig voor  1 jaar en 5 maanden.  Bij de keuring werd geen enkele opmerking gemaakt over de VL-klever op zijn Europese nummerplaat en, mits betaling van 34,50 euro, kon Veys dan ook vertrekken met een groen keuringsattest (zie bijlage), geldig voor het komende jaar.  Bovendien werd tot op heden nog nergens klachten ontvangen van bewuste Vlamingen die door de politie of hun keuringscentrum aangepakt werden omtrent hun VL-klever.

Het is dan ook duidelijk dat voorlopig van de dreigende taal van staatssecretaris Schouppe met boetes weinig in huis komt en dat dit vooral bedoeld was om de anti-Vlaamse sp.a’er Dirk Van der Maelen te sussen.  Desalniettemin blijft het Vlaams Belang voorstander om deze lacune in de wet weg te werken en werd deze week in de bevoegde Kamercommissie de bespreking van het wetsvoorstel aangevat (zie http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1391/53K1391001.pdf) dat ervoor zorgt dat in de toekomst in het Vlaamse en het Brusselse Gewest probleemloos een “VL” kan prijken op de nummerplaat.

Tanguy Veys
Lid Kamer van Volksvertegenwoordigers
Lid Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...