Anciaux belogen door Gentse vzw ’De Verenigde Cultuurfabrieken’

Vlaams minister Anciaux stond tijdens de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement op 13 december jongstleden met zijn mond vol tanden. Reden hiervoor was de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn over verkiezings-propaganda die werd gevoerd door de vzw “De Verenigde Cultuurfabrieken” (Rode Pomp) uit Gent.

Namens die vzw voerde Andre Posman n.a.v. de verkiezingen van 13 juni propaganda voor zichzelf en voor Dirk Holemans op de lijst van Groen!

Toen Deckmyn de minister op 5 juli 2007 een schriftelijke vraag stelde, antwoordde deze onder andere dat “op geen enkel moment deze communicatie vertrok vanuit of op de vraag van de desbetreffende politieke partij”. Op zijn zachtst gezegd strookte dit uiteraard niet met de waarheid aangezien Deckmyn persoonlijk was aangeschreven door Posman met een aanbevelingsbrief op briefpapier van Groen! en in een enveloppe van Groen!. Op de achterzijde van de enveloppe stond bovendien een stempel van de vzw.

Op 13 december trok Deckmyn bijgevolg naar de minister met een mondelinge vraag omtrent deze zaak. Toen de minister zijn antwoord begon te geven zwaaide Deckmyn in de commissie met de bewijsstukken, waarna de minister zich rechtstelde en naar Deckmyn toeliep om de stukken met eigen ogen te zien. Hij stond warempel met zijn mond vol tanden aangezien het antwoord dat hij wou geven opnieuw niet juist bleek te zijn. Men had hem vanuit de vzw blijkbaar tweemaal voorgelogen!

De minister beloofde Deckmyn de zaak te onderzoeken en hem op de hoogte te houden van de resultaten. In bijlage vindt u de vraag die Johan Deckmyn stelde en in de volgende linken de bewijsstukken:
Briefgroen
Enveloppegroen

Op 15 december verscheen een relevant krantenartikel (Minister Anciaux boos op groene baas van Rode Pomp), dat u hier kan nalezen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...