Alfabetisering voor allochtone buurtbewoners

Door het Postfonds voor Alfabetisering van de Koning Boudewijnstichting werd het OCMW Gent als laureaat gesponsord met 5.000 Euro (en niet 500.000 euro zoals het AVS-nieuws verkeerdelijk berichtte) voor het inrichten in het LDC De Horizon van een alfabetiseringsproject door vrijwillige lesgevers en bedoeld voor allochtone buurtbewoners van de eerste generatie. Een lovenswaardig initiatief als de Overheid tekort schiet.

Tijdens een uitgebreide persontmoeting werd gestart met , op aandringen van het Koning Boudewijnfonds, een demonstratieles van deze inburgeringcursus. Twee lieve bejaarde dames toonden een reeks vruchten en vers fruit en lazen met een spiekbriefje de naam af, enkel in het Swahili….zonder een Nederlandse toelichting. Onder hilariteit herhaalden de aanwezigen de benamingen in spreekkoor: viati (zoete aardappel), ndizi (banaan); een onbekende wortel heet mikinda. Een taalprogramma op Internet geeft aan: initiatiedans voor jonge meisjes (?). Toen ik tot slot van deze korte initiatieles (uitstekend geschikt voor rijke toeristen op safari in Kenia) meende te verstaan sokoya tunda, pasopo vor sacoche, soka jam boko wist ik het zeker. Het was een waarschuwing voor gauwdieven op een inheemse Afrikaanse markt.

In een getuigenis nadien bezong de Turkse dochter van een cursiste (moeder was afwezig wegens langdurige vakantie in Turkije) het praktische nut van deze cursus. Haar moeder was na 35 jarig verblijf in België na het volgen van de lessen dit jaar voor de eerste keer alleen met de bus naar de Korenmarkt geweest.

De OCMW-voorzitter Rita Uyttendaele en Fred Lens van het Postfonds hadden tot slot niets dan lovende woorden voor het opzet van deze lessen. Na afloop ben ik stilletjes afgedropen, nog voor het Wandelbuffet. Bij mijn thuiskomst stelde ik vast dat het voorbedrukte naamplaatje dat elke aanwezige opgeplakt kreeg naast de obligate B met kroontje enkel in het Frans vermeldde: Fondation Roi Bauduin.

Jan De Moor
Fractievoorzitter OCMW-raad

Door het Postfonds voor Alfabetisering van de Koning Boudewijnstichting werd het OCMW Gent als laureaat gesponsord met 5.000 Euro (en niet 500.000 euro zoals het AVS-nieuws verkeerdelijk berichtte) voor het inrichten in het LDC De Horizon van een alfabetiseringsproject door vrijwillige lesgevers en bedoeld voor allochtone buurtbewoners van de eerste generatie. Een lovenswaardig initiatief als de Overheid tekort schiet.

Tijdens een uitgebreide persontmoeting werd gestart met , op aandringen van het Koning Boudewijnfonds, een demonstratieles van deze inburgeringcursus. Twee lieve bejaarde dames toonden een reeks vruchten en vers fruit en lazen met een spiekbriefje de naam af, enkel in het Swahili….zonder een Nederlandse toelichting. Onder hilariteit herhaalden de aanwezigen de benamingen in spreekkoor: viati (zoete aardappel), ndizi (banaan); een onbekende wortel heet mikinda. Een taalprogramma op Internet geeft aan: initiatiedans voor jonge meisjes (?). Toen ik tot slot van deze korte initiatieles (uitstekend geschikt voor rijke toeristen op safari in Kenia) meende te verstaan sokoya tunda, pasopo vor sacoche, soka jam boko wist ik het zeker. Het was een waarschuwing voor gauwdieven op een inheemse Afrikaanse markt.

In een getuigenis nadien bezong de Turkse dochter van een cursiste (moeder was afwezig wegens langdurige vakantie in Turkije) het praktische nut van deze cursus. Haar moeder was na 35 jarig verblijf in België na het volgen van de lessen dit jaar voor de eerste keer alleen met de bus naar de Korenmarkt geweest.

De OCMW-voorzitter Rita Uyttendaele en Fred Lens van het Postfonds hadden tot slot niets dan lovende woorden voor het opzet van deze lessen. Na afloop ben ik stilletjes afgedropen, nog voor het Wandelbuffet. Bij mijn thuiskomst stelde ik vast dat het voorbedrukte naamplaatje dat elke aanwezige opgeplakt kreeg naast de obligate B met kroontje enkel in het Frans vermeldde: Fondation Roi Bauduin.

Jan De Moor
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...