Actie tegen sociale dumping

Vlaams Belang Oost-Vlaanderen voert actie tegen sociale dumping

 Mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang zullen aanstaande vrijdag actie voeren aan de ingang van het Volvo-bedrijf in Gent. De actie kadert in de nationale actieweek van de Vlaams-nationale partij naar aanleiding van de dag van de arbeid.

 Onder de noemer ‘Red Vlaamse Jobs’ wil het Vlaams Belang het probleem van de sociale dumping opnieuw op de politieke agenda plaatsen. Volgens de partij zorgt de toevloed van goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid Europa voor massaal banenverlies in Vlaanderen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Barbara Bonte: “Door de Europese opengrenzenpolitiek wordt onze arbeidsmarkt overspoeld door goedkope arbeidskrachten. Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd of dienen hun lonen naar beneden bij te stellen. Deze sociale dumping moet stoppen.” 

 De cijfers tonen volgens het Vlaams Belang aan dat het vijf voor twaalf is. “Sinds 2011 gingen er in de bouw bijna 13.000 banen verloren, terwijl het aantal buitenlanders er verviervoudigde. Niet omdat er minder werk was, wel omdat lageloonarbeiders uit het Oostblok gestaag hun plaats innemen. Maar ook in de transport-, vlees-, bewaking- en schoonmaaksector vloeit er sociaal bloed. Polen, Tsjechen, Slovaken, Bulgaren en Roemenen zijn er eerder regel dan uitzondering”, aldus Barbara Bonte.

Als sociale volkspartij verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen de Europese dumpingpolitiek. Met een 4-puntenprogramma dat ze in de verscheidene parlementen op de agenda plaatst, wil de partij het tij keren. Hierin eist ze onder meer de afschaffing van het Europees opengrenzenbeleid en de aanpassing van de verouderde detacheringsrichtlijn die sociale dumping creëert.

De actie vindt plaats aan de ingang van Volvo, Kennedylaan 25, 9000 Gent en vangt aan om 11 uur.

 Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent

Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be

0476/26.97.38
info@johandeckmyn.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...