Aanzienlijke verhoging dagprijs OCMW-rusthuizen vanaf 1 februari 2010

De residentiële ouderenzorg verkeert in een financiële malaise. Door de lage pensioenen die vele gepensioneerden uitgekeerd krijgen, kunnen deze hun verblijf in een woonzorgcentrum (het vroegere rusthuis) na verloop van tijd en door uitputting van hun financiële reserves niet meer zelf bekostigen. Dan moet het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) bijspringen. We leggen hierbij de nadruk op het woord Welzijn, één van de kerntaken van een OCMW.

In maart 2009 keurde het OCMW van Gent een verhoging van de dagprijs voor rusthuisbewoners toe. Dit was een indexatieverhoging waardoor de bewoners op jaarbasis 303 euro meer dienden te betalen. Dit was voor de meesten een nog haalbare kaart.

Toen de OCMW-raad in oktober 2009 een additionele verhoging goedkeurde, werden er wenkbrauwen gefronst. De dagprijs wordt in twee stappen met maar liefst 5 euro verhoogd. Niet veel, zal u zeggen. Op jaarbasis betekent dit 1.825 euro extra. Rekenen we daar de voorafgaande indexopslag van 303 euro bij, dan betaalt een OCMW-rusthuisbewoner 2.128 euro extra op jaarbasis.

Verder werd de dienstverlening van het medisch vervoer en de was van persoonlijke kledij uit de vroegere dagprijs gehaald. Dit betekent dat gemiddeld genomen er nog eens 600 euro extra op jaarbasis bijkomt, wat een totale extra kost van maar liefst 2.728 euro betekent.

De Vlaams Belang-fractie van het Gentse OCMW betreurt deze gang van zaken. We hebben op constructieve wijze gepoogd de meerderheid (sp.a en Open VLD) met valabele argumenten hun mening te laten herzien. Men zou verwachten dat de politiek verantwoordelijken het Welzijn van de minder gegoede ouderen een warm hart toedragen, wat door deze beslissing van dagprijsverhoging niet mag blijken. Het gevolg van deze jammerlijke beslissing is dat in de toekomst meer en meer ouderen met schroom in het hart bij het OCMW om een tegemoetkoming zullen moeten vragen. En de middenklasse onder de gepensioneerden komt ook in het vizier, want de privé-rusthuizen die de prijssetting van het OCMW steeds volgen, zullen nu ook hun dagprijzen optrekken.

Ik vind deze materie, de vergrijzing en de te lage pensioenen, uitermate belangrijk en hoop dat u het debat via uw media verder voert.

Christian Bauwens
fractievoorzitter Vlaams Belang, OCMW Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...