Aanpak fraude door OCMW Gent

Onlangs ontving  iedere Gentenaar een speciale editie v.d. infokrant van het Gentse OCMW. Vele Gentenaars ontvingen hierbij ook een persoonlijke publicatie van de heer Geert Versnick, voorzitter van het Gentse OCMW en Open-VLD politicus.

In tegenstelling tot wat de heer Versnick in deze publicatie aanhaalt, vinden we dat de controle op frauduleuze gebruikers van het leefloon niet ver genoeg gaat. Immers, met slechts 2 personeelsleden die hiervoor aangesteld werden, kan men deze fraude niet tot op het bot uitspitten. Het is een begin, maar er dient een zeer stevig tandje bijgestoken te worden.

In zijn persoonlijke uitgave maakt hij ook nog publiciteit voor Eandis dat gratis 500 daken van kansarme gezinnen zal isoleren. Het gaat hier niet over 500 Gentse gezinnen, want deze subsidies worden verdeeld over gans Vlaanderen.

Zolang er grote, zware Duitse merkwagens aan het onthaal van OCMW Gent blijven parkeren om leeflonen en levensminima op te halen, blijft er een zeer dik haar in de boter zitten. Dit steekt bij de gewone Gentenaar de ogen uit!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...