STOP DE GENTSE GRAAICULTUUR!

 

Termont & co hebben selectief geheugen: stop de leugens!

Het Vlaams Belang stelt met verbazing vast dat alle partijen, van meerderheid tot oppositie, het nu plots roerend eens zijn dat er meer transparantie moet komen in het kluwen van intercommunales. Nochtans hebben ze allemaal boter op het hoofd.

Dubbele moraal

Het Vlaams Belang wil de hypocrisie aan de kaak stellen van die politici die beweren niet te weten wat er zoal wordt verdiend in bepaalde intercommunales, maar tegelijk wel verdomd goed weten wat de vetbetaalde postjes zijn. In dit dossier wordt ook de dubbele moraal van rood-groen pijnlijk duidelijk. Zij beweren steeds ethisch te handelen, maar sluiten in ruil voor een zak geld graag de ogen wanneer Gents geld wordt belegd in chemische wapenfabrieken.

Ook op de oppositiebanken schuwt men de hypocrisie niet. Nadat Kamervoorzitter en Gents oppositieraadslid Siegfried Bracke (N-VA) in Terzake gevraagd werd naar zijn vergoeding als lid van de adviesraad bij Telenet, stelde hij zonder blikken of blozen dat zo’n zaken “privé” zijn.

Slecht geheugen of de zoveelste leugen?

Net zoals in het Optima-schandaal komt het geheugen bij burgemeester Termont & co langzaam terug, maar dan alleen wanneer ze met de rug tegen de muur staan. Het is stuitend om vast te stellen dat de stad Gent via PubliPart zo’n 2 miljoen euro verloor aan Optima. Nochtans had de stad bij hoog en bij laag gezworen dat er geen financiële banden waren. De zoveelste paars-groene leugen.

Transparantie: nu!

Het gebrek aan transparantie in deze is wraakroepend en getuigt van een misprijzen voor de Gentse kiezer. Het Vlaams Belang hekelt deze gang van zaken al jaar en dag. Voor het Vlaams Belang is het immers duidelijk: Er moet een einde komen aan de graaicultuur. De politiek moet de burger dienen, niet zichzelf bedienen.

Het Vlaams Belang zal vanavond om 18 uur aan het stadhuis actie voeren om te protesteren tegen deze gang van zaken.

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent

Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...