“Bespaar op asiel, niet op eigen mensen.” Met die slogan lanceerde het Vlaams Belang zijn nieuwe campagne die in het teken staat van de oplopende asielfactuur. De Vlaams-nationale partij berekende de kostprijs van de asielcrisis en plaatste deze tegenover de massieve lastenverhogingen en besparingen die de burger kreeg opgedrongen. Enkel op basis van het budget van Fedasil bedraagt de kost voor de opvang van één asielzoeker 1.249 euro per maand – of 14.991 euro per jaar. Indien we ook rekening zouden houden met leefloon, sociale huisvesting, gezondheidszorg, kindergeld en onderwijskosten loopt de factuur verder op tot een veelvoud van dit bedrag. Enkel op basis van de gekende kostenposten schat de partij de totale asielfactuur dit jaar op 883,7 miljoen euro. Ter illustratie: dat is vier maal het totale Vlaamse begrotingstekort van 2016, meer dan twee maal de totale besparing in de ziekteverzekering of 29 keer de besparing in het onderwijs. Immigratie of verzorgingsstaat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stelde bij de persvoorstelling dat de aan de gang zijnde immigratievloedgolf niet combineerbaar is met een verzorgingsstaat. “Het is het één of het ander en dus zal één van de twee moeten wijken. Dit land staat voor een beslissende keuze. Het Vlaams Belang kiest in alle duidelijkheid: ons sociaal systeem mag niet neergehaald worden om de massa-immigratie te ‘sturen’, maar de massa-immigratie moet worden stopgezet om ons sociaal systeem overeind te houden”, aldus Van Grieken. Laks uitwijzingsbeleid Tegenover het opgezette beeld van een kordaat asielbeleid, plaatste ondervoorzitter Philip Claeys de naakte cijfers. Zo wees Claeys onder meer op het uiterst lage terugkeerpercentage. “Slechts 6 procent van het aantal bevelen tot uitwijzing wordt effectief uitgevoerd. Eens voet aan wal, is de kans dus uiterst groot dat men hier kan blijven.” Volgens het Vlaams Belang dienen de budgetten voor de terugkeer drastisch te worden opgetrokken. 10-puntenplan Ondervoorzitter Barbara Pas pakte ten slotte uit met een salvo aan maatregelen waarmee het Vlaams Belang het asielbeleid wil keren. Barbara Pas: “Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd.” Daarnaast pleitte Pas onder meer voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, sluitende bewaking van de buitengrenzen, de verstrenging van de visapolitiek en een omvat ontradingsbeleid. De campagne Verwijzend naar de verschillende opiniepeilingen (VRT, VTM, Eurobarometer) wees Barbara Pas op de enorme tegenstelling tussen het beleid van deze regering en de publieke opinie. Zo toonde recent opinieonderzoek nog aan dat niet minder dan 4 op 5 Vlamingen (82 procent) vinden dat we al voldoende asielzoekers hebben opgevangen. De campagne van het Vlaams Belang omvat naast een pamflet dat verdeeld wordt in alle bussen van Vlaanderen, affiches in het straatbeeld, advertenties in kranten en weekbladen, marktfolders en een doorgedreven campagne via sociale media.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...