PERSMEDEDELING: Stad Gent organiseert persconferentie van gebroken beloftes

 

 

Vandaag presenteerde de stad Gent op een persconferentie eindelijk haar meerjarenplan met haar visie op deze legislatuur. Voor het Vlaams Belang is dit duidelijk een persconferentie van gebroken beloftes geworden.
1)    Ondanks herhaalde verkiezingsbeloftes van sp.a en Groen zullen 435 personeelsleden verdwijnen (waarvan 37 bij de brandweer). Dit zal zeker resulteren in een verminderde dienstverlening van de stad Gent naar haar burgers én een verhoogde werkdruk voor het stadspersoneel.
2)    Ondanks herhaalde verkiezingsbeloftes van de Open VLD zullen de belastingen voor de Gentenaars stijgen. Het is nu al duidelijk dat bijvoorbeeld huisvuilophaling en parkeren gevoelig duurder wordt, maar dit zijn zeker niet de enige belastingsverhogingen voor de Gentenaar, die meer zal mogen betalen voor minder dienstverlening.
Het Vlaams Belang stelt ook vast dat de dienstverlening structureel wordt afgebouwd. Zo zullen bijvoorbeeld de brandweerpost Gent Noord en het zwembad Rosas in Oostakker sluiten. In het algemeen is er sprake van een “centralisatie van de stadsdiensten”, lees sluiting van diverse dienstverlenende locaties… 
Het Vlaams Belang zal uiteraard tijdens de bespreking in gemeenteraad uitgebreid terugkomen op de plannen van het stadsbestuur (bvb de stadshal), maar stelt ondertussen vast dat de stad Gent zich de vorige legislatuur financieel heeft verslikt in de vele prestigeprojecten die ze heeft opgestart.
Ondertussen wordt het stilaan duidelijk dat het stadsbestuur haar ambitieus bestuursakkoord in de prullenmand kan gooien. Dit kunnen ze immers nooit financieren.
Johan Deckmyn
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Fractieleider Vlaams Belang Gent
www.johandeckmyn.be
https://www.facebook.com/johan.deckmyn

0476/26.97.38

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...