30% sociale woningen in Gent toegewezen aan vreemdelingen

1 op 4 personen op wachtlijst voor sociale woning vreemdeling


Johan Deckmyn: “Sociale woningen voor eigen volk eerst. Naar Deens voorbeeld minimum verblijfsduur van zeven jaar in het land vooraleer men aanspraak kan maken op sociale zekerheid en dito sociale voorzieningen.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter in het Vlaams Parlement deelde Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche cijfers mee betreffende de toewijzingen van sociale woningen in 2010. Uit de cijfers van de minister blijkt dat het aandeel vreemdelingen in de toewijzingen van sociale woningen, ondanks de talrijke Belgische nationaliteitsverwervingen (554.054 Belgwordingen tussen 1998 en 2010) in 2010 bijna 30 % bedraagt.

Dit percentage is in de eerste plaats een gevolg van de vele regularisaties van illegalen. De massale instroom van vooral niet-Europese vreemdelingen belooft ook de komende jaren aan te houden, aangezien – eveneens volgens cijfers door de minister verstrekt – ook een kwart (24,6%) van de personen op de wachtlijst voor een sociale woning vreemdeling is.

De huisvestingsmaatschappijen die het meeste sociale woningen toewijzen aan vreemdelingen zijn niet toevallig te vinden in de stedelijke gebieden zoals in Gent.

                                                                             2010           

                                                                             Belg             EU             Niet EU     

De Goede Werkmanswoning                            65%            2,30%        32,70%      

De Gentse Haard                                               47,77%       15,92%      36,31%      

WoninGent nv-so                                              81,71%       2,85%        15,45%      

Volkshaard                                                         81,11%       2,96%        15,93%      

                                                                                                                                      

Totaal                                                                70,73%       4,78%        24,29%      

Het Vlaams Belang is van oordeel dat er dringend initiatieven dienen te worden genomen om de voortschrijdende gettovorming in de sociale huisvesting een halt toe te roepen en de sector van de sociale huisvesting leefbaar te houden. Bovendien stelt zich de problematiek van de betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen. Onze welvaartsstaat werkt als een magneet op gelukszoekers uit alle windstreken. De betaalbaarheid van ons sociale zekerheidssysteem en onze sociale voorzieningen dreigt hieronder op termijn te bezwijken.

Johan Deckmyn en Filip Dewinter dienen daarom eerstdaags in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet in dat voorziet in een prioritaire toewijzing van sociale woningen aan personen met de Belgische nationaliteit. Inspiratie voor het voorstel werd gevonden in Denemarken, waar de toegang tot de sociale zekerheid en allerlei sociale voorzieningen grotendeels wordt voorbehouden aan personen die reeds voldoende lang legaal in Denemarken wonen.

Johan Deckmyn licht zijn voorstel toe: “In het voorstel van decreet moeten vreemdelingen zeven van de acht voorgaande jaren legaal in het land verbleven hebben en eerst zelf drie jaar bijgedragen hebben tot de voorzieningen van onze welvaartsstaat vooraleer zij zich kandidaat kunnen stellen voor een sociale woning. Op deze wijze kan niet alleen de gettovorming in de sociale huisvesting een halt worden toegeroepen, maar komen sociale woningen vrij voor autochtone Vlamingen met een laag inkomen die nu maar al te dikwijls geconfronteerd worden met lange wachtlijsten.”

Ortwin Depoortere
Ondervoorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...