WZC Het Heiveld en mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Vandaag ontving het woon- en zorgcentrum Het Heiveld te Sint-Amandsberg de eerste prijs uitgereikt door vzw Ons Zorgnetwerk, een erkende vereniging die mantelzorgers en gebruikers van thuiszorg ondersteunt.

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorger die doorgaat op 23 juni,  richtte Ons Zorgnetwerk zich dit jaar expliciet tot de intramurale sector: de serviceflats en de rust- en verzorginscentra.

Het Heiveld werd tot winnaar van Oost-Vlaanderen uitgekozen (uit 33 inzendingen) wegens de documentaire ‘Een nieuw hoofdstuk’. Deze documentaire werd eerder dit jaar in deze rubriek voorgesteld.

Fractievoorzitter Bauwens woonde de prijsuitreiking bij en prees Het Heiveld voor deze unieke prestatie. Op de foto vlnr: Christian Bauwens, mw. Carla Durlet, voorzitster van Ons Zorgnetwerk en de directeur van Het Heiveld, wie we een welgemeende proficiat toewensen.

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Vandaag ontving het woon- en zorgcentrum Het Heiveld te Sint-Amandsberg de eerste prijs uitgereikt door vzw Ons Zorgnetwerk, een erkende vereniging die mantelzorgers en gebruikers van thuiszorg ondersteunt.

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorger die doorgaat op 23 juni,  richtte Ons Zorgnetwerk zich dit jaar expliciet tot de intramurale sector: de serviceflats en de rust- en verzorginscentra.

Het Heiveld werd tot winnaar van Oost-Vlaanderen uitgekozen (uit 33 inzendingen) wegens de documentaire ‘Een nieuw hoofdstuk’. Deze documentaire werd eerder dit jaar in deze rubriek voorgesteld.

Fractievoorzitter Bauwens woonde de prijsuitreiking bij en prees Het Heiveld voor deze unieke prestatie. Op de foto vlnr: Christian Bauwens, mw. Carla Durlet, voorzitster van Ons Zorgnetwerk en de directeur van Het Heiveld, wie we een welgemeende proficiat toewensen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...