We leggen een motie voor

Francis Van den Eynde: ’Uit verschillende officiële uitspraken blijkt dat het stadsbestuur van Gent geen bezwaar heeft tegen het feit dat ambtenaren tijdens de diensturen de islamitische hoofddoek dragen. Dit is in tegenstrijd met de deontologische code van het Gentse stadspersoneel. We staan ten dienste van elke burger of klant zonder vooroordelen. Daarom stellen we ons neutraal op. We voeren tijdens de diensturen geen politieke, ideologische, religieuze of filosofische propaganda, staat in het reglement.

Het is bovendien zo dat verscheidene beleidsinstanties in dit land het dragen van de islamitische hoofddoek door ambtenaren tijdens de diensturen verbieden. Dit is onder meer het geval voor de stad Antwerpen en voor het Brussels Gewest. Zelfs in het islamitische land Turkije is het niet toegelaten.

Om de godsdienstige neutraliteit van de ambtenaren in dienst te vrijwaren, is de Vlaams Belang-fractie dan ook van mening dat de stad Gent het dragen van dit ostentatief religieuze symbool tijdens de diensturen niet langer mag tolereren. Daarom zullen we een motie aan de gemeenteraad voorleggen.’
Het Nieuwsblad, Gent en rand

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...