Wanbeheer en oneigenlijk gebruik van federale subsidies door de allochtone voetbalclub VZW F.C. Avrasya

Vlaams Belang gemeenteraadslid Kristina Colen vernam uit verschillende bronnen dat er financiële problemen gerezen waren bij de allochtone voetbalclub FC Avrasya. Deze problemen waren blijkbaar het gevolg van onregelmatigheden en daarom stelde zij een aantal vragen aan de Gentse schepen voor Sport, Christophe Peeters.

Uit het antwoord van de schepen dat u als bijlage wordt overgemaakt, blijkt o.m. dat bedragen, die bij wijze van subsidie door het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid toegekend werden aan de allochtone voetbalvereniging VZW FC Avrasya voor de renovatie van de accommodatie van haar voetbalterrein, aangewend werden voor o.m. het organiseren van een voetbaltoernooi en het betalen van achterstallige bondskosten.

Dit heeft tot gevolg dat de club op dit ogenblik een ernstige financiële put heeft omdat de aannemer aan wie de renovatiewerken toevertrouwd werden, onbetaald blijft. De club hangt nu een vordering van minstens 33.145,79 euro boven het hoofd.

Volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde zal zo spoedig mogelijk de regering betreffende één en ander aan de tand voelen. Deze zaak toont immers aan dat er in het kader van de politieke correctheid veel te laks omgesprongen wordt met de subsidies voor allochtone verenigingen, en dat strengere voorwaarden en een meer strikte controle in dit verband meer dan noodzakelijk zijn.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...