Vragen in de OCMW-Raad n.a.v. persmededelingen i.v.m. Rusthuizen en Ondermaatse behandeling personeel

1. N.a.v. een persmededeling door de OCMW-Voorzitter op 23.02.2007 (zie bijlage), vroeg fractievoorzitter Christan Bauwens wat meer uitleg. Dit omwille van het feit dat tijdens de vorige legislatuur de OCMW gezins- en bejaardenhulp werd afgeschaft. Met de uitvoering van het ’Deense model’ lijkt het er op dat het OCMW eigenlijk teruggrijpt naar de vroegere thuishulp.

Wat dient te onthouden worden, is dat de eventuele bijstand vanuit RVT De Vijvers te Ledeberg enkel complementair zal zijn aan de bejaardenhulp vanuit de reguliere diensten (dus geen OCMW-diensten) en dat dit project in een ’studiefase’ zit.
Misschien ware het beter te wachten met persmededelingen totdat er concrete realisaties op punt gesteld zijn, alvorens er mee naar buiten te komen.

2. N.a.v. een krantenartikel in De Morgen (zie bijlage) op 16.03.2007 waarin gesteld werd dat het OCMW-Gent zijn personeel ondermaats behandelt, stelde fractievoorzitter Bauwens vragen om te weten te komen hoe dit mogelijk is, wat kan gedaan worden om dit te vermijden en of de aangehaalde vragen echt zo schrijnend zijn als voorgesteld.
De antwoorden van de Voorzitter volgen hierna.

In het aangehaalde persartikel worden enkele individuele gevallen ten onrechte veralgemeend.
Het OCMW stelt alles in het werk om personeelsleden een aangepaste job te bezorgen indien zij hun taak niet meer aankunnen. In dit verband kan verwezen worden naar het pilootproject in Campus De Liberteyt, waarbij 3 verpleeghulpen werden wedertewerkgesteld als baliebediende. Het ligt in mijn bedoeling om bij gunstige evaluatie dit project uit te breiden naar alle campussen.
Het ligt evenwel ook voor de hand dat niet voor elke individuele situatie een pasklare oplossing op maat kan gevonden worden.
Het is echter onverantwoord te veralgemenen tot een “ondermaatse behandeling van het personeel door het Gentse OCMW”.
Uit tevredenheidsenquêtes bij het (rusthuis-)personeel blijkt integendeel precies het tegengestelde: meer dan 80% van de personeelsleden verklaren zich zeer tevreden met hun job.

1. N.a.v. een persmededeling door de OCMW-Voorzitter op 23.02.2007 (zie bijlage), vroeg fractievoorzitter Christan Bauwens wat meer uitleg. Dit omwille van het feit dat tijdens de vorige legislatuur de OCMW gezins- en bejaardenhulp werd afgeschaft. Met de uitvoering van het ’Deense model’ lijkt het er op dat het OCMW eigenlijk teruggrijpt naar de vroegere thuishulp.

Wat dient te onthouden worden, is dat de eventuele bijstand vanuit RVT De Vijvers te Ledeberg enkel complementair zal zijn aan de bejaardenhulp vanuit de reguliere diensten (dus geen OCMW-diensten) en dat dit project in een ’studiefase’ zit.
Misschien ware het beter te wachten met persmededelingen totdat er concrete realisaties op punt gesteld zijn, alvorens er mee naar buiten te komen.

2. N.a.v. een krantenartikel in De Morgen (zie bijlage) op 16.03.2007 waarin gesteld werd dat het OCMW-Gent zijn personeel ondermaats behandelt, stelde fractievoorzitter Bauwens vragen om te weten te komen hoe dit mogelijk is, wat kan gedaan worden om dit te vermijden en of de aangehaalde vragen echt zo schrijnend zijn als voorgesteld.
De antwoorden van de Voorzitter volgen hierna.

In het aangehaalde persartikel worden enkele individuele gevallen ten onrechte veralgemeend.
Het OCMW stelt alles in het werk om personeelsleden een aangepaste job te bezorgen indien zij hun taak niet meer aankunnen. In dit verband kan verwezen worden naar het pilootproject in Campus De Liberteyt, waarbij 3 verpleeghulpen werden wedertewerkgesteld als baliebediende. Het ligt in mijn bedoeling om bij gunstige evaluatie dit project uit te breiden naar alle campussen.
Het ligt evenwel ook voor de hand dat niet voor elke individuele situatie een pasklare oplossing op maat kan gevonden worden.
Het is echter onverantwoord te veralgemenen tot een “ondermaatse behandeling van het personeel door het Gentse OCMW”.
Uit tevredenheidsenquêtes bij het (rusthuis-)personeel blijkt integendeel precies het tegengestelde: meer dan 80% van de personeelsleden verklaren zich zeer tevreden met hun job.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...