Vraagje aan minister Vervotte

In Senior-focus nr. 39 van VVSG kon men lezen dat 80 politici vrijwillig een inleefstage gaan doen in een aantal ouderen- en thuiszorgvoorzieningen, waar zij overigens geen enkele rechtstreekse band mee hebben.

Dit is geen primeur. Ik herinner mij dat voormalig minister Mieke Vogels voor enkele jaren hetzelfde initiatief nam. Citaat Senior-focus: Zo zullen de ’stagiairs’ in de openbare rusthuizen meedraaien als vrijwilliger in de spits (’s morgens om 7 uur, ’s middags of ’s avonds), met de leidinggevende van de voorziening de technische aspecten van financiering en normering bespreken, kennis maken met animatie, kiné, ergo, bewonersraad, keuken enz., en tussendoor gesprekken hebben met personeel, familie en bewoners. Hoe de stagiair kennis kan maken met de bewonersraad die slechts 4x per jaar vergadert, zal wel enige improvisatie vragen.

Als OCMW-raadslid en lid van het BC van RVT De Vijvers in Ledeberg stel ik vast dat een raadslid volgens de wet op de OCMW’s niet het minste initiatief in die zin mag nemen. Zo werd uitdrukkelijk gesteld dat ik niet aanwezig mocht zijn als waarnemer op een vergadering van de wettelijk voorziene bewonersraad van een RVT-instelling. Aan een raadslid is het zelfs niet toegestaan rechtstreeks het woord te richten tot een personeelslid. Meedraaien als vrijwilliger is dus uitgesloten.

Zou het niet logisch zijn wat aan buitenstaanders-politici voorgesteld wordt ook aan de rechtstreeks betrokken OCMW-raadsleden zou vergund worden?

Jan De Moor
Fractievoorzitter OCMW-raad

In Senior-focus nr. 39 van VVSG kon men lezen dat 80 politici vrijwillig een inleefstage gaan doen in een aantal ouderen- en thuiszorgvoorzieningen, waar zij overigens geen enkele rechtstreekse band mee hebben.

Dit is geen primeur. Ik herinner mij dat voormalig minister Mieke Vogels voor enkele jaren hetzelfde initiatief nam. Citaat Senior-focus: Zo zullen de ’stagiairs’ in de openbare rusthuizen meedraaien als vrijwilliger in de spits (’s morgens om 7 uur, ’s middags of ’s avonds), met de leidinggevende van de voorziening de technische aspecten van financiering en normering bespreken, kennis maken met animatie, kiné, ergo, bewonersraad, keuken enz., en tussendoor gesprekken hebben met personeel, familie en bewoners. Hoe de stagiair kennis kan maken met de bewonersraad die slechts 4x per jaar vergadert, zal wel enige improvisatie vragen.

Als OCMW-raadslid en lid van het BC van RVT De Vijvers in Ledeberg stel ik vast dat een raadslid volgens de wet op de OCMW’s niet het minste initiatief in die zin mag nemen. Zo werd uitdrukkelijk gesteld dat ik niet aanwezig mocht zijn als waarnemer op een vergadering van de wettelijk voorziene bewonersraad van een RVT-instelling. Aan een raadslid is het zelfs niet toegestaan rechtstreeks het woord te richten tot een personeelslid. Meedraaien als vrijwilliger is dus uitgesloten.

Zou het niet logisch zijn wat aan buitenstaanders-politici voorgesteld wordt ook aan de rechtstreeks betrokken OCMW-raadsleden zou vergund worden?

Jan De Moor
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...