Vraag in OCMW-raad oktober, i.v.m. waterinsijpeling wzc De Vijvers

Gezien het jarenlang aanslepende probleem van waterinsijpeling in het woon- en zorgcentrum De Vijvers te Ledeberg, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens onderstaande vraag tijdens de OCMW-raad van 14 oktober 2008 (gevolgd door het antwoord van de OCMW-voorzitter).
Onze fractie blijft dit probleem opvolgen, het kan niet dat een woon- en zorgcentrum blijft kampen met waterinsijpeling ingevolge een fout van de aannemer en de daarop volgende en aanslepende gerechtelijke procedures. Dit probleem bestaat ondertussen 9 jaar!!

Bondige omschrijving van de vraag:

Het woon- en zorgcentrum De Vijvers heeft in de ontmoetingsruimte en de hobbyzaal reeds verschillende jaren een probleem i.v.m. waterinsijpeling via het dak, bij iedere regenbui. Het is niet ongewoon dat de poetsvrouw regelmatig tijdens de bezoekuren in de cafetaria het regenwater dient op te dweilen. Bij hevige regenval dienen zelfs emmers geplaatst te worden om het hemelwater op te vangen. Op vele plaatsen zijn de sporen van veelvuldige waterdoorsijpeling via het plafond ook zichtbaar. We mogen ons gelukkig prijzen dat er nog geen ongevallen gebeurd zijn met bezoekers en/of bewoners. Ook wordt de werking in de hobbyruimte bijna onmogelijk gemaakt.

Bij nazicht blijkt dat al deze tekortkomingen door de architect van de c.v. Baro duidelijk werden opgesomd in zijn brief van 3 april 2007.


In het BCPB van 3 maart 2008 werd via de rechtbank gevraagd de nv Besix de herstellingswerken te laten uitvoeren. Wanneer zal deze onhoudbare toestand ophouden en de dringende herstellingswerken eindelijk aangevat worden zodat de leef- en werkomstandigheden van het wzc De Vijvers verbeteren? Qua uitstraling van de werking van het OCMW naar bezoekers en bewoners toe, is dit ondermaatse publiciteit.

Antwoord

WZC De Vijvers werd opgetrokken in 1995 en voorlopig opgeleverd in 1997. De gesloten ruwbouw is uitgevoerd door de aannemer NV Besix, de dakbedekking is uitgevoerd door de onderaannemer BVBA Willy Ragé.

Sinds 1999 zijn er brieven die melding maken van waterinfiltraties. Deze waterinfiltraties manifesteren zich voornamelijk in de cafetaria, de hobbyruimte en het aanpalende bureau. Op verscheidene plaatsen komt er water binnen via het dak. De oorzaak van deze waterinsijpeling was aanvankelijk moeilijk te achterhalen.

Onze diensten startten een procedure tegen zowel de hoofdaannemer, de NV Besix, als tegen de onderaannemer, Willy Ragé. Er werd een destructief onderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de waterinsijpeling te achterhalen.

Op 20.11.2007 was het eindverslag van de deskundige klaar. Deze legde de volledige verantwoordelijkheid voor de insijpeling bij de BVBA Willy Ragé, onderaannemer van de NV Besix. De schade voor onze diensten wordt door de deskundige geraamd op € 69.314,04, inclusief btw.
Dit deskundigenverslag werd voorgelegd aan het BCPB van 03.12.2007.

In overleg met onze raadsman (mr. Elie Van Acker) werd aan het Vast Bureau van 17.12.2007 gevraagd om in overleg te mogen treden met de NV Besix over de wijze waarop de herstellingen aan het WZC De Vijvers en de vergoedingen door de NV Besix zouden worden geregeld. Het Vast Bureau ging akkoord met dit voorstel.

Onze raadsman ondernam diverse onderhandelingspogingen maar kreeg geen reactie van de tegenpartij. Daarop werd een nieuwe nota voorgelegd aan het BCPB op 03.03.2008. De procedure diende opnieuw te worden opgestart. Het BCPB wenste hierbij dat in de procedure het standpunt zou worden ingenomen door onze diensten dat de voorkeur moest worden gegeven aan de herstelling van de gebreken door de NV Besix zelf met een bijkomende vergoeding door de NV Besix, mits er ook een uitvoeringstermijn en een schadevergoeding bij niet naleving van het vonnis zou worden opgelegd. Onze raadsman liet daarop de zaak terug voor de rechtbank brengen en legde begin maart 2008 conclusies neer (met aanvraag van conclusietermijnen en een rechtsdag).

Op 23.05.2008 ontving het OCMW opnieuw een brief van onze raadsman. Door het feit dat onze diensten de procedure voor de rechtbank hadden gereactiveerd, wenste NV Besix nu toch een minnelijke regeling. Het voorstel hield een betaling in van € 54.436,34. Dit voorstel werd voorgelegd aan het BCPB van 30.06.2008. Het BCPB ging akkoord op voorwaarde dat ook de BTW op de herstellingswerken zou worden betaald door de NV Besix en een vergoeding wegens de gerechtskosten.

Onze raadsman nam contact op met de NV Besix. Zij wensen nu kennelijk de bijkomende BTW toch niet te vergoeden (brief mr. Elie van Acker d.d. 12.09.2008). Zij doen een tegenvoorstel, nl.:


– of het OCMW schrijft een nieuwe overheidsopdracht uit en Besix is hierin voor een deel financieel bouwheer
of Besix betaalt niets, maar plaatst zelf een opdracht bij een dakdekker, waarbij het OCMW een deel van de kosten van de dakdekker ten laste neemt (deel vetustijd van 1/3).

Geen van beide suggesties is voordelig voor het OCMW. In beide gevallen probeert NV. Besix een voor hen zo goedkoop mogelijke oplossing te bieden, waarbij het OCMW financieel nadeel zal doen. Als de zaak voor de rechtbank wordt afgehandeld, zal het OCMW waarschijnlijk de door de deskundige begrote schadevergoeding ontvangen (+intrest).

Onze raadsman heeft de NV Besix hierover aangeschreven met het oog op de herbespreking van het voorstel tot dading. Onze raadsman heeft tot op de dag van vandaag geen reactie ontvangen van de aannemer. Op het BCPB van 27.10.2008 zal hierover een nota worden voorgelegd. Het voorstel van de diensten is om, indien Besix het voorstel van het BCPB van 30.06.2008 tegen dan niet integraal aanneemt, de procedure opnieuw en deze keer definitief te reactiveren voor de rechtbank.

Het zou, voor de snelheid van de herstelling, beter zijn, moest Besix de dading, onder de door ons voorgestelde voorwaarden, aanvaarden. Het OCMW zou dan immers de schadevergoeding ontvangen en onmiddellijk een overheidsopdracht kunnen uitschrijven voor de herstellingswerken.
De deskundige raamt de duur van de herstellingswerken op 30 dagen.

Neemt Besix ons voorstel tot dading niet aan, dan zal de procedure voor de rechtbank beslecht worden. Dan kunnen de herstellingswerken niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De NV Besix kan immers voor de rechtbank nog eisen dat zij de werken in natura zou mogen uitvoeren.

Conclusie: alles hangt af van de reactie die onze raadsman zal krijgen van de NV Besix.

Geert Versnick


Gezien het jarenlang aanslepende probleem van waterinsijpeling in het woon- en zorgcentrum De Vijvers te Ledeberg, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens onderstaande vraag tijdens de OCMW-raad van 14 oktober 2008 (gevolgd door het antwoord van de OCMW-voorzitter).
Onze fractie blijft dit probleem opvolgen, het kan niet dat een woon- en zorgcentrum blijft kampen met waterinsijpeling ingevolge een fout van de aannemer en de daarop volgende en aanslepende gerechtelijke procedures. Dit probleem bestaat ondertussen 9 jaar!!

Bondige omschrijving van de vraag:

Het woon- en zorgcentrum De Vijvers heeft in de ontmoetingsruimte en de hobbyzaal reeds verschillende jaren een probleem i.v.m. waterinsijpeling via het dak, bij iedere regenbui. Het is niet ongewoon dat de poetsvrouw regelmatig tijdens de bezoekuren in de cafetaria het regenwater dient op te dweilen. Bij hevige regenval dienen zelfs emmers geplaatst te worden om het hemelwater op te vangen. Op vele plaatsen zijn de sporen van veelvuldige waterdoorsijpeling via het plafond ook zichtbaar. We mogen ons gelukkig prijzen dat er nog geen ongevallen gebeurd zijn met bezoekers en/of bewoners. Ook wordt de werking in de hobbyruimte bijna onmogelijk gemaakt.

Bij nazicht blijkt dat al deze tekortkomingen door de architect van de c.v. Baro duidelijk werden opgesomd in zijn brief van 3 april 2007.


In het BCPB van 3 maart 2008 werd via de rechtbank gevraagd de nv Besix de herstellingswerken te laten uitvoeren. Wanneer zal deze onhoudbare toestand ophouden en de dringende herstellingswerken eindelijk aangevat worden zodat de leef- en werkomstandigheden van het wzc De Vijvers verbeteren? Qua uitstraling van de werking van het OCMW naar bezoekers en bewoners toe, is dit ondermaatse publiciteit.

Antwoord

WZC De Vijvers werd opgetrokken in 1995 en voorlopig opgeleverd in 1997. De gesloten ruwbouw is uitgevoerd door de aannemer NV Besix, de dakbedekking is uitgevoerd door de onderaannemer BVBA Willy Ragé.

Sinds 1999 zijn er brieven die melding maken van waterinfiltraties. Deze waterinfiltraties manifesteren zich voornamelijk in de cafetaria, de hobbyruimte en het aanpalende bureau. Op verscheidene plaatsen komt er water binnen via het dak. De oorzaak van deze waterinsijpeling was aanvankelijk moeilijk te achterhalen.

Onze diensten startten een procedure tegen zowel de hoofdaannemer, de NV Besix, als tegen de onderaannemer, Willy Ragé. Er werd een destructief onderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de waterinsijpeling te achterhalen.

Op 20.11.2007 was het eindverslag van de deskundige klaar. Deze legde de volledige verantwoordelijkheid voor de insijpeling bij de BVBA Willy Ragé, onderaannemer van de NV Besix. De schade voor onze diensten wordt door de deskundige geraamd op € 69.314,04, inclusief btw.
Dit deskundigenverslag werd voorgelegd aan het BCPB van 03.12.2007.

In overleg met onze raadsman (mr. Elie Van Acker) werd aan het Vast Bureau van 17.12.2007 gevraagd om in overleg te mogen treden met de NV Besix over de wijze waarop de herstellingen aan het WZC De Vijvers en de vergoedingen door de NV Besix zouden worden geregeld. Het Vast Bureau ging akkoord met dit voorstel.

Onze raadsman ondernam diverse onderhandelingspogingen maar kreeg geen reactie van de tegenpartij. Daarop werd een nieuwe nota voorgelegd aan het BCPB op 03.03.2008. De procedure diende opnieuw te worden opgestart. Het BCPB wenste hierbij dat in de procedure het standpunt zou worden ingenomen door onze diensten dat de voorkeur moest worden gegeven aan de herstelling van de gebreken door de NV Besix zelf met een bijkomende vergoeding door de NV Besix, mits er ook een uitvoeringstermijn en een schadevergoeding bij niet naleving van het vonnis zou worden opgelegd. Onze raadsman liet daarop de zaak terug voor de rechtbank brengen en legde begin maart 2008 conclusies neer (met aanvraag van conclusietermijnen en een rechtsdag).

Op 23.05.2008 ontving het OCMW opnieuw een brief van onze raadsman. Door het feit dat onze diensten de procedure voor de rechtbank hadden gereactiveerd, wenste NV Besix nu toch een minnelijke regeling. Het voorstel hield een betaling in van € 54.436,34. Dit voorstel werd voorgelegd aan het BCPB van 30.06.2008. Het BCPB ging akkoord op voorwaarde dat ook de BTW op de herstellingswerken zou worden betaald door de NV Besix en een vergoeding wegens de gerechtskosten.

Onze raadsman nam contact op met de NV Besix. Zij wensen nu kennelijk de bijkomende BTW toch niet te vergoeden (brief mr. Elie van Acker d.d. 12.09.2008). Zij doen een tegenvoorstel, nl.:


– of het OCMW schrijft een nieuwe overheidsopdracht uit en Besix is hierin voor een deel financieel bouwheer
of Besix betaalt niets, maar plaatst zelf een opdracht bij een dakdekker, waarbij het OCMW een deel van de kosten van de dakdekker ten laste neemt (deel vetustijd van 1/3).

Geen van beide suggesties is voordelig voor het OCMW. In beide gevallen probeert NV. Besix een voor hen zo goedkoop mogelijke oplossing te bieden, waarbij het OCMW financieel nadeel zal doen. Als de zaak voor de rechtbank wordt afgehandeld, zal het OCMW waarschijnlijk de door de deskundige begrote schadevergoeding ontvangen (+intrest).

Onze raadsman heeft de NV Besix hierover aangeschreven met het oog op de herbespreking van het voorstel tot dading. Onze raadsman heeft tot op de dag van vandaag geen reactie ontvangen van de aannemer. Op het BCPB van 27.10.2008 zal hierover een nota worden voorgelegd. Het voorstel van de diensten is om, indien Besix het voorstel van het BCPB van 30.06.2008 tegen dan niet integraal aanneemt, de procedure opnieuw en deze keer definitief te reactiveren voor de rechtbank.

Het zou, voor de snelheid van de herstelling, beter zijn, moest Besix de dading, onder de door ons voorgestelde voorwaarden, aanvaarden. Het OCMW zou dan immers de schadevergoeding ontvangen en onmiddellijk een overheidsopdracht kunnen uitschrijven voor de herstellingswerken.
De deskundige raamt de duur van de herstellingswerken op 30 dagen.

Neemt Besix ons voorstel tot dading niet aan, dan zal de procedure voor de rechtbank beslecht worden. Dan kunnen de herstellingswerken niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De NV Besix kan immers voor de rechtbank nog eisen dat zij de werken in natura zou mogen uitvoeren.

Conclusie: alles hangt af van de reactie die onze raadsman zal krijgen van de NV Besix.

Geert Versnick


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...