Vraag in OCMW-raad november i.v.m. vertragingen werkzaamheden bij Lokale Dienstencentra


Fractievoorzitter Christian Bauwens bracht het probleem van vertragingen tijdens verbouwingswerken van Lokale Dienstencentra te berde tijdens de OCMW-raad van november 2008.
Het antwoord van de voorzitter volgt aansluitend.


Naar aanleiding van de verbouwingswerken aan het LDC De Regenboog en de al sedert lange tijd aangekondigde verbouwingswerken aan het LDC Speltincx worden door verschillende gebruikers van deze dienstencentra klachten geuit over de lange duur van de al dan niet aangevangen werken.


Naar ons inziens zijn deze klachten terecht aangezien deze gebouwen niet zeer toegankelijk zijn voor minder valide en bejaarde bezoekers wegens het gebrek aan gemakkelijke toegangsfaciliteiten (te veel trappen). Aldus kunnen de gebruikers van deze dienstencentra niet meer optimaal aan de activiteiten deelnemen en is onvermijdelijk het bezoekersaantal reeds gedaald.

We hebben veel respect voor het personeel dat in moeilijke omstandigheden de gebruikers van deze dienstencentra zo goed mogelijk begeleidt en een goede dienstverlening in stand blijft houden.


Hierbij vragen we geen opsomming van de al gedane werken, maar wel om spoed te zetten achter de uitvoering van de reeds lopende contracten.

Ligt de oorzaak van de vertragingen eventueel in het feit dat de dienst wegens de vele gelijktijdig lopende projecten onderbemand is?

Hoe zal gevolg gegeven worden om deze problematiek aan te pakken?
1. LDC Speltincx

De verbouwingen van LDC Speltincx hebben vertraging opgelopen door de onderbemanning van de dienst en het hoge aantal lopende projecten.


In het VB van 6 oktober ll. (punt 60) werd de uitbreiding van de dienst met een architect goedgekeurd. Ondertussen zijn de selecties gestart.


DGT heeft in het BCPB van 27 oktober (punt 10) een voorstel gedaan om de opmaak van de bestekken en de meetstaten toe te wijzen aan Abetec. Dit voorstel werd goedgekeurd en is, naar verluidt, al in uitvoering.
Er werd beslist om een toiletcontainer te plaatsen.
In het BCPB van december zal DGT het ruwbouwgedeelte en eventueel andere percelen ter goedkeuring voorleggen. Op deze manier kan begin volgend jaar (ca. maart 2009) effectief gestart worden met de werken. De andere percelen volgen dan in het BCPB van januari 2009. Normaal moet het gebouw wind- en regendicht zijn tegen eind volgend jaar, maw eind 2009.

Er wordt communicatie gevoerd naar de vrijwilligers, buurtbewoners, personeelsleden om hen in te lichten over de stand van zaken, zowel het positieve als het negatieve.

2. LDC De Regenboog

Voor LDC De Regenboog werden een aantal extra werken goedgekeurd met bijhorende termijnverlengingen en was er weerverlet gelet op de zeer slechte zomermaanden.


Hierdoor is er achterstand op het oorspronkelijke schema.


De heropening van het LDC is voorzien voor april 2009. Volgens de huidige timing zullen de werken beëindigd zijn eind januari – begin februari 2009.


Dit geeft dan nog extra tijd om eventuele kinderziektes op te lossen voor de heropening.Fractievoorzitter Christian Bauwens bracht het probleem van vertragingen tijdens verbouwingswerken van Lokale Dienstencentra te berde tijdens de OCMW-raad van november 2008.
Het antwoord van de voorzitter volgt aansluitend.


Naar aanleiding van de verbouwingswerken aan het LDC De Regenboog en de al sedert lange tijd aangekondigde verbouwingswerken aan het LDC Speltincx worden door verschillende gebruikers van deze dienstencentra klachten geuit over de lange duur van de al dan niet aangevangen werken.


Naar ons inziens zijn deze klachten terecht aangezien deze gebouwen niet zeer toegankelijk zijn voor minder valide en bejaarde bezoekers wegens het gebrek aan gemakkelijke toegangsfaciliteiten (te veel trappen). Aldus kunnen de gebruikers van deze dienstencentra niet meer optimaal aan de activiteiten deelnemen en is onvermijdelijk het bezoekersaantal reeds gedaald.

We hebben veel respect voor het personeel dat in moeilijke omstandigheden de gebruikers van deze dienstencentra zo goed mogelijk begeleidt en een goede dienstverlening in stand blijft houden.


Hierbij vragen we geen opsomming van de al gedane werken, maar wel om spoed te zetten achter de uitvoering van de reeds lopende contracten.

Ligt de oorzaak van de vertragingen eventueel in het feit dat de dienst wegens de vele gelijktijdig lopende projecten onderbemand is?

Hoe zal gevolg gegeven worden om deze problematiek aan te pakken?
1. LDC Speltincx

De verbouwingen van LDC Speltincx hebben vertraging opgelopen door de onderbemanning van de dienst en het hoge aantal lopende projecten.


In het VB van 6 oktober ll. (punt 60) werd de uitbreiding van de dienst met een architect goedgekeurd. Ondertussen zijn de selecties gestart.


DGT heeft in het BCPB van 27 oktober (punt 10) een voorstel gedaan om de opmaak van de bestekken en de meetstaten toe te wijzen aan Abetec. Dit voorstel werd goedgekeurd en is, naar verluidt, al in uitvoering.
Er werd beslist om een toiletcontainer te plaatsen.
In het BCPB van december zal DGT het ruwbouwgedeelte en eventueel andere percelen ter goedkeuring voorleggen. Op deze manier kan begin volgend jaar (ca. maart 2009) effectief gestart worden met de werken. De andere percelen volgen dan in het BCPB van januari 2009. Normaal moet het gebouw wind- en regendicht zijn tegen eind volgend jaar, maw eind 2009.

Er wordt communicatie gevoerd naar de vrijwilligers, buurtbewoners, personeelsleden om hen in te lichten over de stand van zaken, zowel het positieve als het negatieve.

2. LDC De Regenboog

Voor LDC De Regenboog werden een aantal extra werken goedgekeurd met bijhorende termijnverlengingen en was er weerverlet gelet op de zeer slechte zomermaanden.


Hierdoor is er achterstand op het oorspronkelijke schema.


De heropening van het LDC is voorzien voor april 2009. Volgens de huidige timing zullen de werken beëindigd zijn eind januari – begin februari 2009.


Dit geeft dan nog extra tijd om eventuele kinderziektes op te lossen voor de heropening.


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...