Vraag in OCMW-raad maart 2009 i.v.m. problemen data- en telefonieverkeer

Naar aanleiding van steeds weerkerende problemen met het data- en telefonieverkeer in het OCMW Gent, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag in de OCMW-raad van maart 2009. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.

Problemen telefonieverkeer

De laatste maanden hebben er zich opnieuw heel wat problemen met het data- en telefonieverkeer voorgedaan. Op 20 mei 2008 werd een gelijkaardig probleem tijdens het vragenuurtje al aangekaart. Toen was een softwareprobleem de oorzaak van de onderbrekingen.

Is dit opnieuw het geval? Kan er geen afdoende oplossing voorzien worden zodat deze storingen niet meer voorkomen? Is dit eventueel te wijten aan verouderde centrales die het grotere personeelsbestand niet afdoend kunnen bedienen?

Antwoord van de voorzitter


De verantwoordelijke ambtenaar liet weten dat het moeilijk is om op uw vraag te antwoorden omdat er geen concrete gegevens werden meegedeeld.
Hij deed navraag bij de telefoniedienst en bij de dispatcher v.h. OCMW om de meldingen op te lijsten.

Daaruit blijkt dat er 2 grote pannes zijn geweest:

1. een stroomuitval bij EANDIS, die voor problemen zorgde in campus Prins Filip op 2 februari 2009

2. een defecte voeding van de telefooncentrale in Onderbergen op 26 februari 2009

Lokaal werden ook nog enkele kleine problemen gesignaleerd, die voor ongemak hebben gezorgd.

Omdat de kwaliteit van de telefoongesprekken niet meer optimaal was door het intensiever telefoongebruik, deed DGT ook 2 ingrepen voor het vergroten van bandbreedte.

De verantwoordelijke ambtenaar stelt dat er niet mag worden vergeten dat het om een complex technisch geheel gaat waar iedere schakel goed moet functioneren om geen problemen te hebben. Deze schakels zijn niet enkel onze telefooncentrales, maar ook switchen, netwerkverbindingen, Telenet, de gewone elektriciteitslevering, …


Daarnaast is er ook een menselijke factor. Niet alle personeelsleden gebruiken hun toestel op de correcte manier.

De complexe techniek wordt echter continue bijgestuurd.
Zeker is dat onze telefooncentrales niet verouderd zijn en geen noemenswaardige problemen kennen.
Ondertussen is het zo dat de verantwoordelijke momenteel een onderhandeling voert om de centrales te upgraden. Deze onderhandelingen staan echter volledig los van genoemde problemen en moeten worden gekaderd in nieuwe toepassingen die dan mogelijk zouden worden en in het verzekeren van de uitbreidingsmogelijk in de toekomst.

Ondertussen gaf ik opdracht aan onze ict-verantwoordelijke om na te gaan of het voor het OCMW interessant is om een telefoniesysteem te ontwikkelen via de computer. Aan de hand van een kosten-baten-analyse moet blijken of een kostenbesparing voor het OCMW mogelijk is.

—————–

Naar aanleiding van steeds weerkerende problemen met het data- en telefonieverkeer in het OCMW Gent, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag in de OCMW-raad van maart 2009. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.

Problemen telefonieverkeer

De laatste maanden hebben er zich opnieuw heel wat problemen met het data- en telefonieverkeer voorgedaan. Op 20 mei 2008 werd een gelijkaardig probleem tijdens het vragenuurtje al aangekaart. Toen was een softwareprobleem de oorzaak van de onderbrekingen.

Is dit opnieuw het geval? Kan er geen afdoende oplossing voorzien worden zodat deze storingen niet meer voorkomen? Is dit eventueel te wijten aan verouderde centrales die het grotere personeelsbestand niet afdoend kunnen bedienen?

Antwoord van de voorzitter


De verantwoordelijke ambtenaar liet weten dat het moeilijk is om op uw vraag te antwoorden omdat er geen concrete gegevens werden meegedeeld.
Hij deed navraag bij de telefoniedienst en bij de dispatcher v.h. OCMW om de meldingen op te lijsten.

Daaruit blijkt dat er 2 grote pannes zijn geweest:

1. een stroomuitval bij EANDIS, die voor problemen zorgde in campus Prins Filip op 2 februari 2009

2. een defecte voeding van de telefooncentrale in Onderbergen op 26 februari 2009

Lokaal werden ook nog enkele kleine problemen gesignaleerd, die voor ongemak hebben gezorgd.

Omdat de kwaliteit van de telefoongesprekken niet meer optimaal was door het intensiever telefoongebruik, deed DGT ook 2 ingrepen voor het vergroten van bandbreedte.

De verantwoordelijke ambtenaar stelt dat er niet mag worden vergeten dat het om een complex technisch geheel gaat waar iedere schakel goed moet functioneren om geen problemen te hebben. Deze schakels zijn niet enkel onze telefooncentrales, maar ook switchen, netwerkverbindingen, Telenet, de gewone elektriciteitslevering, …


Daarnaast is er ook een menselijke factor. Niet alle personeelsleden gebruiken hun toestel op de correcte manier.

De complexe techniek wordt echter continue bijgestuurd.
Zeker is dat onze telefooncentrales niet verouderd zijn en geen noemenswaardige problemen kennen.
Ondertussen is het zo dat de verantwoordelijke momenteel een onderhandeling voert om de centrales te upgraden. Deze onderhandelingen staan echter volledig los van genoemde problemen en moeten worden gekaderd in nieuwe toepassingen die dan mogelijk zouden worden en in het verzekeren van de uitbreidingsmogelijk in de toekomst.

Ondertussen gaf ik opdracht aan onze ict-verantwoordelijke om na te gaan of het voor het OCMW interessant is om een telefoniesysteem te ontwikkelen via de computer. Aan de hand van een kosten-baten-analyse moet blijken of een kostenbesparing voor het OCMW mogelijk is.

—————–

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...