Vraag in OCMW-raad februari 2009 i.v.m. braakliggend terrein

Naar aanleiding van een klacht die we ontvingen i.v.m. een vervuild braakliggend stuk OCMW-grond te Sint-Amandsberg, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag in de OCMW-raad van 10 feburari 2009. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.


Verwaarloosd terrein naast LDC Wibier

Het OCMW-terrein gelegen tussen LDC Wibier en de pas gerenoveerde woning (vanop de straatkant, rechts van Wibier), ligt er verwaarloosd bij. Naast het welig groeien van onkruid waaronder het voor mens en dier gevaarlijke Sint-Jacobskruiskruid is er tevens nog een overblijfsel van een open garage-onderhoudsput. Het terrein is enkel aan de straatkant afgebakend met niet-windbestendige (zwak verankerde) Heras-afsluitingen. Dit houdt een reëel gevaar in voor passerende voetgangers bij winderig weer.
Voor kinderen is dit een ideaal speelterrein, dat echter verschillende gevaren inhoudt (garageput, gevaarlijk kruid, mogelijk vervuilde grond).

Is dit oud garageterrein reeds gesaneerd? Indien niet, waarom niet en wanneer is dit gepland?Waarom wordt dit OCMW-terrein uiteindelijk niet onderhouden in tegenstelling met het goed onderhouden terrein rondom wzc Het Heiveld?


Antwoord van de voorzitter

Het terrein is gesaneerd en alle vervuiling is verdwenen. Er is nog een bijkomend grondonderzoek gevoerd voor het verwijderen van de ondergrondse tanks. Ook dit onderzoek gaf een goed resultaat.

Het is de bedoeling om de ondergrondse tanks te verwijderen, de grond te effenen en gras te zaaien. Dit alles wordt in een lastenboek gegoten om dan uit te besteden.

Maar gezien de hoge werklast van de studiecel en het feit dat andere zaken prioritair moesten worden behandeld, is dit nog niet volledig af. Dankzij de versterking van onze studiedienst in januari zullen we binnenkort dit dossier kunnen afwerken => timing begin zomer 2009.

Daarna kunnen we overgaan tot aanbesteding. De uitvoering zal dan voor eind 2009 – begin 2010 zijn.

Het terrein is afgesloten met Herashekkens wat normaal voldoende moet zijn. Er werd opdracht gegeven aan de controleur DGT, om de windbestendigheid te controleren en indien nodig te verbeteren.

Het terrein wordt minimaal onderhouden.

Naar aanleiding van een klacht die we ontvingen i.v.m. een vervuild braakliggend stuk OCMW-grond te Sint-Amandsberg, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag in de OCMW-raad van 10 feburari 2009. Aansluitend vindt u het antwoord van de voorzitter.


Verwaarloosd terrein naast LDC Wibier

Het OCMW-terrein gelegen tussen LDC Wibier en de pas gerenoveerde woning (vanop de straatkant, rechts van Wibier), ligt er verwaarloosd bij. Naast het welig groeien van onkruid waaronder het voor mens en dier gevaarlijke Sint-Jacobskruiskruid is er tevens nog een overblijfsel van een open garage-onderhoudsput. Het terrein is enkel aan de straatkant afgebakend met niet-windbestendige (zwak verankerde) Heras-afsluitingen. Dit houdt een reëel gevaar in voor passerende voetgangers bij winderig weer.
Voor kinderen is dit een ideaal speelterrein, dat echter verschillende gevaren inhoudt (garageput, gevaarlijk kruid, mogelijk vervuilde grond).

Is dit oud garageterrein reeds gesaneerd? Indien niet, waarom niet en wanneer is dit gepland?Waarom wordt dit OCMW-terrein uiteindelijk niet onderhouden in tegenstelling met het goed onderhouden terrein rondom wzc Het Heiveld?


Antwoord van de voorzitter

Het terrein is gesaneerd en alle vervuiling is verdwenen. Er is nog een bijkomend grondonderzoek gevoerd voor het verwijderen van de ondergrondse tanks. Ook dit onderzoek gaf een goed resultaat.

Het is de bedoeling om de ondergrondse tanks te verwijderen, de grond te effenen en gras te zaaien. Dit alles wordt in een lastenboek gegoten om dan uit te besteden.

Maar gezien de hoge werklast van de studiecel en het feit dat andere zaken prioritair moesten worden behandeld, is dit nog niet volledig af. Dankzij de versterking van onze studiedienst in januari zullen we binnenkort dit dossier kunnen afwerken => timing begin zomer 2009.

Daarna kunnen we overgaan tot aanbesteding. De uitvoering zal dan voor eind 2009 – begin 2010 zijn.

Het terrein is afgesloten met Herashekkens wat normaal voldoende moet zijn. Er werd opdracht gegeven aan de controleur DGT, om de windbestendigheid te controleren en indien nodig te verbeteren.

Het terrein wordt minimaal onderhouden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...