Vraag in OCMW-raad december 2008 i.v.m. ontevreden personeel

N.a.v. ontevredenheid bij een deel van het rusthuispersoneel, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgend vraag in de OCMW-raad van december 2008.
Het antwoord van de voorzitter volgt aansluitend.Andermaal vernamen we dat er beroering is onder het personeel van de woon- en zorgcentra, meer bepaald het deeltijds personeel (4/5 en halftijds) en dit in verband met de feestdagenwet die wordt toegepast sinds oktober 2008.

Blijkbaar werd na interventie van een syndicale organisatie door de sociale inspectie de verplichting opgelegd de wet van 4 januari 1974 en het koninklijk besluit van 18 april 1974 betreffende de feestdagen strikt toe te passen.

Aldus verliezen deze personeelsleden indien ze niet op een feestdag werken, een heel aantal verlof-feestdagen gaande tot zelfs maximum twaalf (!) per jaar.

Dit is mijns inziens een beduidende en bedroevende sociale achteruitgang die niet bevorderlijk is om het benodigde personeel te behouden en/of te kunnen aantrekken.

Is er een mogelijkheid om naar de vroegere situatie terug te keren?

Antwoord voorzitter


Aangezien de vroegere regeling, zoals oorspronkelijk overeengekomen tussen OCMW en vakbonden, in strijd is met de feestdagenwet – een wet van openbare orde – kan die niet opnieuw ingevoerd worden voor de 10 wettelijke feestdagen.

Te meer omdat de sociale inspectie voor 2007 enkel een waarschuwing heeft gegeven, maar daarin duidelijk stelde dat wanneer in de toekomst blijkt dat het OCMW in gebreke blijft aangaande deze waarschuwing, zij zich blootstelt aan mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Het bestuur opteerde ervoor dezelfde regeling toe te passen (zijnde de wettelijke), dit om een uniforme regeling te hanteren voor alle dagen en omdat dit ook zo gebeurt sinds januari 2007 voor de overige personeelsleden binnen het OCMW.

N.a.v. ontevredenheid bij een deel van het rusthuispersoneel, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgend vraag in de OCMW-raad van december 2008.
Het antwoord van de voorzitter volgt aansluitend.Andermaal vernamen we dat er beroering is onder het personeel van de woon- en zorgcentra, meer bepaald het deeltijds personeel (4/5 en halftijds) en dit in verband met de feestdagenwet die wordt toegepast sinds oktober 2008.

Blijkbaar werd na interventie van een syndicale organisatie door de sociale inspectie de verplichting opgelegd de wet van 4 januari 1974 en het koninklijk besluit van 18 april 1974 betreffende de feestdagen strikt toe te passen.

Aldus verliezen deze personeelsleden indien ze niet op een feestdag werken, een heel aantal verlof-feestdagen gaande tot zelfs maximum twaalf (!) per jaar.

Dit is mijns inziens een beduidende en bedroevende sociale achteruitgang die niet bevorderlijk is om het benodigde personeel te behouden en/of te kunnen aantrekken.

Is er een mogelijkheid om naar de vroegere situatie terug te keren?

Antwoord voorzitter


Aangezien de vroegere regeling, zoals oorspronkelijk overeengekomen tussen OCMW en vakbonden, in strijd is met de feestdagenwet – een wet van openbare orde – kan die niet opnieuw ingevoerd worden voor de 10 wettelijke feestdagen.

Te meer omdat de sociale inspectie voor 2007 enkel een waarschuwing heeft gegeven, maar daarin duidelijk stelde dat wanneer in de toekomst blijkt dat het OCMW in gebreke blijft aangaande deze waarschuwing, zij zich blootstelt aan mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Het bestuur opteerde ervoor dezelfde regeling toe te passen (zijnde de wettelijke), dit om een uniforme regeling te hanteren voor alle dagen en omdat dit ook zo gebeurt sinds januari 2007 voor de overige personeelsleden binnen het OCMW.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...