Voorlopig geen seniorenhuis in Gent

De seniorenraad van Gent is reeds lang vragende partij voor een “seniorenhuis”. Het oorspronkelijk idee was breed opgevat: een ontmoetingsplaats voor alle Gentse senioren en hun talrijke verenigingen, een modern uitgerust centraal info- en documentatiecentrum, een infolijn voor senioren en voldoende ruimte voor secretariaat en vergaderlokalen.

Schepen van welzijn De Regge zag dit niet zitten, dit zou allemaal veel te veel kosten. Ze pakte wel uit met een “seniorenhuis” in mini- versie. Geen ontmoetingsplaats meer maar een “centraal coördinatiepunt voor het stedelijke seniorenbeleid”. Het nodige geld werd voorzien op de begroting. Aan een gebouw op de Wolterslaan werden werken aangevat, de opening werd aangekondigd voor september 2005.

Op de vraag van Kristina Colen van het Vlaams Belang in de commissie Welzijn van gisterenavond of de opening in september wel zou worden gehaald, kwam het verrassende antwoord: “er komt géén seniorenhuis op de Wolterslaan…. Het OCMW zal een nieuwe locatie zoeken.”

Op een luttele twee maanden voor de opening blijkt nu dat het project plots wordt afgeblazen. Schepen De Regge schuift het idee door naar het OCMW. Wat daar uit de bus zal komen, valt nog af te wachten. Ondanks de gedane beloftes en de gemaakte afspraken komt er dus geen stedelijk seniorenhuis … met wiens voeten speelt het stadsbestuur?

Het Vlaams Belang kan alleen maar vaststellen dat wat voor de integratiedienst voor allochtonen wel kan, namelijk een eigen gebouw en informatiepunt, aan de Gentse senioren (een derde van de bevolking) niet wordt gegund. Schepen De Regge heeft in dit dossier op een schandelijke manier heet en koud geblazen om er zich dan enkele weken voor de voorziene opening van af te maken. Klein detail: Tot gisteren nog kon men op de website van de Stad Gent onder de rubriek senioren/seniorenhuis lezen dat de opening van het huis op de Wolterslaan in september voorzien was, terwijl op het stadhuis al goed geweten was dat dit plan niet doorging. Pas vandaag, na de vragen van het Vlaams Belang, is die aankondiging weggehaald.

Daar de belangen van de senioren in Gent blijkbaar steeds meer in het gedrang komen, zal het Vlaams Belang in de toekomst meer dan ooit de verdediging van deze belangrijke bevolkingsgroep op zich nemen. Het is gemeenteraadslid Wis Versyp die met deze specifieke taak werd belast.

Namens de Gentse gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...