Vlaggen halfstok op 21 juli

Geachte, n.a.v. een vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ortwin Depoortere legde het Gentse stadsbestuur tijdens de gemeenteraadszitting van 16 februari 2004 een motie voor die splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eiste. De motie werd unaniem goedgekeurd.

Ondertussen is, omwille van een Franstalig veto, van deze splitsing niets in huis gekomen.

In een open brief aan burgemeester Beke vraagt de Vlaams Belang-fractie nu dat, als protest hiertegen, de Belgische vlaggen op 21 juli halfstok worden gehangen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...