Vlaamse werknemers gediscrimineerd bij NMBS

Volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde stelde een schriftelijke parlementaire vraag aan Staatssecretaris Tuybens met betrekking tot het aantal reizigersstations die door de NMBS in elk gewest van dit land uitgebaat worden, het aantal personeelsleden dat er tewerkgesteld is en het aantal dagelijks opstappende reizigers.

Uit het antwoord blijkt dat de spoorwegen in dit land qua tewerkstelling een beleid van voorrang voor de Walen voeren. Vlaanderen telt immers 251 stations, waar dagelijks 361.532 reizigers op de trein stappen en die 1.213,2 werknemers tewerkstellen. Dit komt erop neer dat de Vlaams stations dagelijks 47,2% van de NMBS-klanten bedienen, maar slechts 44,9% van het aantal NMBS-werknemers levert.

De 28 stations van het Brussels Gewest bedienen dagelijks 188.056 reizigers, wat neerkomt op 24,6% van het totaal en tellen 465,4 werknemers, 17,2% dus.

Wallonië, dat 258 stations heeft, telt 215.850 reizigers (28,2%), maar krijgt hiervoor 1.021 werknemers ter beschikking, dit is 37,8%. Dit is een berekening van het aantal personeelsleden van de NMBS en van Infrabel, het bedrijf dat voor de instandhouding van de infrastructuur van de spoorwegen moet zorgen.

Wanneer we geen rekening houden met de personeelsleden van deze laatste instelling, dan is de discriminatie nog schrijnender: Vlaanderen Brussel Wallonië Aantal reizigers 47,2% 24,6% 28,2% Aantal werknemers 41,8% 17,9% 40,2%

“Uit dit alles blijkt overduidelijk dat de spoorwegen Wallonië en de Walen verwennen, ten nadele van het Vlaams en Brussels Gewest”, aldus Francis Van den Eynde.

Dimitri Hoegaerts,
Persverantwoordelijke.

ps: de lijst van de opgestapte reizigers per station (11 blzn.) is verkrijgbaar op de Vlaams Belang Kamerfractie of bij Francis Van den Eynde (0477/426.525)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...