Vlaams-nationalistische kettingbrief bij Gentse Franstaligen

Op dit moment circuleert in Franstalige middens op het internet een kettingmail waarin namens een aantal Vlaams-nationalistische organisaties opgeroepen wordt tot een betoging in Gent op vrijdag 7 december voor een mooier en Vlaamser Gent.

Het doel volgens de onbekende afzender van de vreedzame betoging is de leden van de fransdolle instellingen in de buurt van het Gentse Justitiepaleis ervan te overtuigen om zich aan te passen aan het Vlaams karakter van Gent of te verhuizen. Desnoods zullen bij volgende betogingen de frankiljons wat harder aangepakt worden. De oproep wordt afgesloten met de mededeling dat het om een gezamenlijk initiatief gaat van VVB, Voorpost, Jong NVA, Jong VB en met logistieke steun van het Vlaams Kruis.

Tanguy Veys, voorzitter VBJ: “De Gentse Vlaams Belang Jongeren (afgekort VBJ en niet Jong-VB zoals verkeerdelijk in de oproep staat) is verwonderd dat dergelijke oproep op het internet circuleert, maar zien dit in het licht van de formatiecrisis waarbij de roep om een onafhankelijk Vlaanderen nog nooit zo groot is geweest. De mail is een poging om de Vlaams-nationalisten in Gent in een negatief daglicht te stellen als onverdraagzaam en agressief en anderzijds om de Franstaligen in Gent op te hitsen. VBJ heeft er wel altijd voor gepleit dat deze verstokte Franskiljons zich moeten aanpassen aan het Vlaams karakter van Gent anno 2007, maar vinden op dit moment een betoging niet opportuun en sluiten bovendien hardere acties zeker uit”.

De Vlaams Belang Jongeren laten zich niet provoceren en zullen komende vrijdag e.k. niet ingaan op deze valse oproep. VBJ vertrouwt bovendien op het gezond verstand van de Vlaming wanneer hij moet kiezen voor een onafhankelijk Vlaanderen, een keuze die trouwens ook in het voordeel van voornoemde Gentse Franskiljons is. Datum: 2007-12-04 16:00:41 Auteur: GuidoVP

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...