Vlaams Belang woedend over manifeste laksheid Gents parket en Vreemdelingenzaken

Het Vlaams Belang heeft met grote verontwaardiging kennis genomen van de wijze waarop een einde dreigt te komen aan de strafprocedures ten aanzien van de aanranders van de Gentse scholier Simon Wijffels. Andermaal worden hier de extreme inefficiëntie van ons gerecht en de verregaande laksheid tegenover jeugdcriminelen in al hun facetten geëtaleerd. Daarnaast manifesteert de Dienst Vreemdelingenzaken zich opnieuw als een ivoren toren.

Voor het Vlaams Belang is het in de eerste plaats volslagen onbegrijpelijk en onverantwoord dat het onderzoek van een zeer eenvoudig dossier, waarbij de daders van meet af aan gekend waren, anderhalf jaar moet duren. Dit toont in ieder geval aan dat het Gentse parket dit nochtans ophefmakend dossier grondig heeft verwaarloosd. Daarnaast blijkt nog maar eens dat het huidige jeugdbeschermingsrecht hoegenaamd geen adequaat instrument is om criminaliteit van minderjarigen te bestrijden. Anderhalf jaar na de feiten maakt een verschijning voor de rechter op jeugdige criminelen geen enkele indruk meer.

Absoluut onaanvaardbaar is dat het Gentse parket helemaal geen informatie doorgeeft over lopende strafzaken ten aanzien van (illegale) buitenlanders aan de dienst Vreemdelingenzaken, met als argument “dat het er gewoon te veel zijn”. Zeker wanneer het gaat om illegalen die reeds een uitwijzingsbevel kregen, is deze nalatigheid van het parket onthutsend.

Dit laatste is evenwel geen verontschuldiging voor het ondoordachte optreden van de Dienst vreemdelingenzaken. Voor het Vlaams Belang is het nagenoeg uitgesloten dat men bij deze dienst niet zou geweten hebben dat de beide broers vervolgd werden voor een ophefmakende moordpoging, die zeer veel media-aandacht genoot. Dat de familie toch werd uitgewezen, bewijst andermaal de levensgrote wereldvreemdheid van deze dienst. Helemaal schrijnend is dat per volwassene ook nog eens een beloning van 250 euro werd uitgereikt.

Vanzelfsprekend zullen hierover morgen vragen worden gesteld in de plenaire vergadering van de Kamer.

Bart Laeremans – volksvertegenwoordiger
Filip de Man – volksvertegenwoordiger
Francis Van den Eynde – volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...