Vlaams Belang wint kortgeding tegen Gentse universiteit

Zoals reeds eerder meegedeeld, had de universiteit van Gent op de valreep aan het Vlaams Belang laten weten dat het geen gebruik mocht maken van een zaal van Het Pand voor de op vrijdag 27 januari (morgen dus) geplande start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit verbod werd door de partij voor de Raad van State aangevochten maar deze instelling verklaarde zich onbevoegd (zie de persmededeling van gisteren).

De advocaten van het Vlaams Belang hebben dan ook onmiddellijk een kortgeding tegen de Gentse academische overheid aangespannen. De zaak werd deze voormiddag in kortgeding gepleit.

Het Vlaams Belang is blij u te mogen laten weten dat de beschikking van de rechtbank van eerste aanleg luidt dat de universiteit morgen de afgesproken zaal ter beschikking moet stellen op straffe van een dwangsom van 200.000 euro.

Hiermee nodig ik u dan ook uit de geplande manifestatie bij te wonen. Ze gaat morgen door om 20.00u in de Refter van Het Pand (Adres: Onderbergen 1, 9000 Gent). De sprekers zijn Vlaams Belang voorzitter Frank Vanhecke en het Gentse Vlaams Belang boegbeeld volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde die ook voorzitter is van onze fractie in de Gentse gemeenteraad.

Met vriendelijke groeten, Kristina Colen
Voorzitter Vlaams Belang afdeling Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...