Vlaams Belang wil rechtzetting van De Standaard en Het Nieuwsblad

In twee artikels berichten De Standaard (‘De verloren eer van Marie-Rose’) en Het Nieuwsblad (‘Dewinter en Annemans dreigden met nieuwe partij’) over de nakende voorzitterswissel bij het Vlaams Belang. Beide artikels zijn een aaneenschakeling van roddels, halve waarheden en hele leugens, en zijn niets meer dan een zielige poging van de journalist om het Vlaams Belang te destabiliseren.

Infra vindt u de reactie van Frank Vanhecke, Gerolf Annemans, Filip Dewinter, Marie-Rose Morel en Bruno Valkeniers.

In het artikel “de verloren eer van Marie-Rose” van de hand van Bart Brinckman, verschenen in De Standaard (14 januari, p. 7) en het artikel van dezelfde auteur in Het Nieuwsblad (14 januari, p. 7) onder de titel “Dewinter en Annemans dreigden met nieuwe partij”, schrijft de heer Brinckman een aantal pertinente onwaarheden. Vermits bij ons de indruk wordt gewekt dat het niet meer gaat om onkunde maar om onwil, staan wij erop volgende rechtzetting te laten publiceren.

Bart Brinckman stelt dat Filip Dewinter en Gerolf Annemans hebben gedreigd met een scheuring en zelfs een nieuwe partij, wanneer Frank Vanhecke niet zou opstappen als voorzitter. Deze bewering is volstrekt onjuist. Er is nooit enig dreigement van welke aard dan ook geweest, van één van beide genoemden, om Frank Vanhecke zich al dan niet kandidaat te laten stellen voor het voorzitterschap.

Evenmin is er enige druk vanwege Marie-Rose Morel geweest op Frank Vanhecke om zich opnieuw kandidaat voorzitter te stellen, zoals Brinckman verder in het artikel beweert. Dit was een persoonlijke beslissing van Frank Vanhecke.

In hetzelfde artikel schrijft de heer Brinckman dat Gerolf Annemans en Filip Dewinter geruime tijd geleden Bruno Valkeniers in stelling brachten met het oog op het vervangen van Frank Vanhecke als voorzitter. Ook deze bewering is volstrekt onjuist. Bruno Valkeniers is geenszins de kandidaat van deze of gene maar onderhoudt zeer vriendschappelijke contacten met iedereen.

Tot in den treure herhaalt de heer Brinckman dat Marie-Rose Morel voorzittersambities zou hebben, de senaatslijst wou trekken en haar zinnen had gezet op de lijstduwersplaats van de Kamer. Ook deze beweringen zijn volstrekt onjuist.

We stellen nu al maanden vast dat de heer Brinckman een karaktermoord pleegt op Marie-Rose Morel met termen als “Yoko Ono”, “intrigante” en tal van insinuaties. Het niveau waarop dit gebeurt, heeft niets meer te maken met objectieve informatieverstrekking, maar met een volgehouden poging een hele partij te destabiliseren.

Frank Vanhecke, Marie-Rose Morel, Filip Dewinter, Bruno Valkeniers, Gerolf Annemans.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...