Vlaams Belang vraagt verbod op Boon-tentoonstelling in Gentse Vooruit (diverse artikels)

Vlaams Belang vraagt verbod op Boon-tentoonstelling in Gentse Vooruit. BRUSSEL 13/02 (BELGA) = De fractie van het Vlaams Belang in de provincieraad van Oost-Vlaanderen vraagt dat de tentoonstelling “Fenomenale Feminatheek”, de collectie naaktprentjes van Louis Paul Boon, in de Gentse Vooruit geannuleerd wordt. Vlaams Belang dreigt met een voorstel om de subsidies van de Vooruit af te nemen als dat niet gebeurt. De Boon-tentoonstelling is op vrijdag 4 april te zien in de Vooruit tijdens het literaire festival “Zogezegd in Gent”. “Dat deze tentoonstelling plaatsvindt en bovendien in een instelling die rijkelijk en hoofdzakelijk door de overheid wordt gesubsidieerd, is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar”, luidt het. Op de Oost-Vlaamse provincieraad van 20 februari zal het Vlaams Belang een motie voorleggen waarin het de provincieraad voorstelt om de raad van bestuur van Vooruit te verzoeken af te zien van de tentoonstelling, of ze minstens ontoegankelijk te maken voor minderjarigen en in ieder geval de naaktfoto’s van minderjarigen te verbieden. Aansluitend zal de partij ook een voorstel doen om, als Vooruit niet ingaat op de motie, de provinciale subsidies van 210.000 euro te schrappen. “Desnoods zal de politie gevraagd worden om op te treden”, aldus Vlaams Belang woensdag. Eind vorige maand besliste de Antwerpse deputatie om de tentoonstelling te annuleren. Dat zorgde voor heel wat controverse./.SAG/(GEL)Niet eerste keer dat Vlaams Belang valt over viezerik Boon
By christophe on 14/02/2008 – 12:41
Als het van het Vlaams Belang afhangt, zal de Fenomenale Feminatheek van Louis-Paul Boon dan toch niet te zien zijn tijdens het festival Zogezegd in de Vooruit. Provincieraadslid en Aalstenaar Steve Herman is met zijn uithaal naar zijn literaire stadsgenoot niet aan zijn proefstuk toe. “Het ergste van al is dat zij de Fenomenale Feminatheek nog niet eens gezien hebben. Iedereen die meent daar nu al een standpunt te moeten over innemen, spreekt voor zijn beurt”, verzucht curator van Zogezegd Anne Provoost. De kritiek van Provoost is niet helemaal terecht.

Vlaams Belang-provincieraadslid Steve Herman mag zich zelfs een kenner noemen van het pornografische werk van Boon. In 2004 organiseerde hij al eens een literaire interventie in de gemeenteraad van Aalst. De toenmalige meerderheid wou het ereburgerschap toekennen aan Boon, zeer tegen de zin van het Vlaams Belang. Steve Herman citeerde toen uitgebreid uit “diverse werken” van “voil Lowieken”. Al gebruikte Herman naar eigen zeggen niet eens de “meest walgelijke citaten”, toch rende CD&V-N-VA-fractieleider gechoqueerd de vergaderzaal uit. Om nadien wel “ja” te stemmen, fulmineerde Herman toen op zijn weblog. “Een kaakslag voor eerbare ereburgers zoals E.H. Michaël Gijs en een oneer voor de stad Aalst”, aldus Steve Herman. Deze keer werd Herman wakker geschud door een mailtje van een zekere Albalonga, die het betreffende mailtje ook op het discussieforum van Politicsinfo.net gooide. “Ik wist dat Louis-Paul Boon een varken was. Dat weet iedereen in onze stad. Maar dat van die kinderporno is nieuw voor mij. Zo iemand verdient geen standbeeld, noch enige erkenning voor zijn litterair werk.

Moet dit door de vingers worden gezien omdat Louis-Paul Boon een middelmatige extreem-linkse schrijver was? Als Dutroux morgen begint te schilderen vanuit z’n cel, moet Marcinelle dan een standbeeld voor hem oprichten??”

Steve Herman reageert enkele dagen later: “Mijn interpellatie mbt de ’Fenomenale Feminateek’ is ondertussen reeds verstuurd naar de provincie. (…) Alvast nogmaals dank om de info en uw bekommernis. Ik zal deze zeker ter harte nemen. Uiteraard betreur ik het samen met u dat een persoon als LPB ereburger van onze stad is gemaakt. Ik stemde alvast tegen.”
Herman en zijn collega Tanguy Veys eisen dat de provinciale subsidies van 210.000 euro worden ingetrokken als de Vooruit niet ingaat op hun eisen.Belang wil Gentse tentoonstelling over L. Paul Boon annuleren
De fractie van het Vlaams Belang in de provincieraad van Oost-Vlaanderen vraagt dat de tentoonstelling ’Fenomenale Feminatheek’, de collectie naaktprentjes van Louis Paul Boon, in de Gentse Vooruit geannuleerd wordt. Vlaams Belang dreigt met een voorstel om de subsidies van de Vooruit af te nemen als dat niet gebeurt.

Eind vorige maand heeft de deputatie van Antwerpen (CD&V-N-VA, Open VLD en sp.a) unaniem beslist om de geplande tentoonstelling “Fenomenale Feminatheek” van de zelfverklaarde “viezentiest” uit Aalst, Louis Paul Boons, ook te annuleren. Het artistieke gehalte van de 22.400 naaktfoto’s, die Boon tijdens zijn leven verzamelde, is volgens de Antwerpse deputatie ondermaats en ook de politie zou bezwaren hebben tegen de betrokken tentoonstelling. Bovendien bevat de collectie ook afbeeldingen van naakte minderjarigen.

Daarom zal op de provincieraad van woensdag 20 februari ’08 het Vlaams Belang bij monde van provincieraadslid Steve Herman een motie voorgelegd worden, waarin de provincieraad aan de raad van bestuur van Kunstencentrum Vooruit vzw vraagt om af te zien van de tentoonstelling, en zoniet om de tentoonstelling tenminste ontoegankelijk te maken voor minderjarigen en in ieder geval de naaktfoto’s van minderjarigen te verbieden. Aansluitend wordt in een voorstel van raadsbesluit gevraagd om, indien de raad van bestuur van Kunstencentrum Vooruit niet in gaat op de motie, de in 2008 voorziene provinciale subsidies van 210.000 euro te schrappen. Desnoods zal de politie gevraagd worden om op te treden.
(bronvermelding)Fikse rel rond Fenomenale Feminatheek
GENT Vlaams Belang wil de tentoonstelling van de Fenomenale Feminatheek van Louis Paul Boon in de Vooruit verbieden. Zoniet mag de Vooruit – wat VB betreft – fluiten naar zijn provinciale subsidies. Curator Anne Provoost reageert furieus.

De Fenomenale Feminatheek, een collectie van meer dan 22.000 naaktfoto’s van Louis Paul Boon, deed eerder al veel stof opwaaien in Antwerpen. Het provinciebestuur besloot de tentoonstelling te verbieden ’omdat ze geen artistieke waarde had en mogelijk naaktfoto’s van minderjarigen bevatte’. Voor de fans van Louis Paul Boon was er meteen een uitweg. De Fenomenale Feminatheek is wel te zien tijdens het literaire festival Zogezegd in Gent op vrijdag 4april in de Vooruit.

Maar niet als het van het Vlaams Belang afhangt. De VB-fractie in de provincieraad legt volgende week een motie voor waarin het de Vooruit vraagt om de tentoonstelling af te gelasten of op zijn minst ontoegankelijk te maken voor minderjarigen. Als ze dat niet doen, wil Vlaams Belang de provinciale subsidie aan de Vooruit – zo’n 210.000euro – schrappen. Censuur waar de bevoegde gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) niet wenst aan deel te nemen. ’Ik heb de Fenomenale Feminatheek niet gezien, maar ik kan mij niet voorstellen dat ik gechoqueerd zou zijn door de brave Playboy-prentjes van Louis Paul Boon. Het is het soort foto’s dat in de jaren zestig in alle universiteitskoten te vinden was. En moesten er toch foto’s van minderjarige meisjes te zien zijn, dan is het aan de gerechtelijke instanties om op te treden.’ Dauwe benadrukt dat het om een persoonlijk standpunt gaat dat nog moet voorgelegd worden aan de voltallige deputatie. ’Maar dat zijn allemaal ruimdenkende, tolerante mensen’, geeft hij het voorstel van Vlaams Belang geen kans. Anne Provoost, curator van Zogezegd in Gent, is allerminst opgezet met de stappen van Vlaams Belang. ’Het ergste van al is dat zij de Fenomenale Feminatheek nog niet eens gezien hebben. Iedereen die meent daar nu al een standpunt te moeten over innemen, spreekt voor zijn beurt. Wij bekijken de Feminatheek als een cultureel-historisch project. Tijdens Zogezegd in Gent krijgt het publiek de mogelijkheid om te reageren. En wees niet bang, ik zal de wet niet overtreden. Er zullen geen foto’s van minderjarigen te zien zijn. Maar er is nog altijd een recht op vrije meningsuiting.’ (dih)
Publicatie: Het Nieuwsblad / Gent en rand Publicatiedatum: 14 februari 2008 Auteur: dhg;Fikse rel rond Fenomenale Feminatheek
Vlaams Belang wil de tentoonstelling van de Fenomenale Feminatheek van Louis Paul Boon in de Vooruit verbieden. Gent De Fenomenale Feminatheek, een collectie van meer dan 22.000naaktfoto’s van Louis Paul Boon, deed eerder al stof opwaaien in Antwerpen. Het provinciebestuur besloot de tentoonstelling te verbieden ’omdat ze geen artistieke waarde had en mogelijk naaktfoto’s van minderjarigen bevatte’. Voor de fans van Louis Paul Boon was er meteen een uitweg. De Fenomenale Feminatheek is wel te zien tijdens het literaire festival Zogezegd in Gent op vrijdag 4april in de Vooruit.

Maar niet als het van Vlaams Belang afhangt. De Vlaams Belang-fractie in de provincieraad legt volgende week een motie voor waarin het de Vooruit vraagt om de tentoonstelling af te gelasten of op zijn minst ontoegankelijk te maken voor minderjarigen. Als ze dat niet doen, wil Vlaams Belang de provinciale subsidie aan de Vooruit – zo’n 210.000euro – schrappen. Censuur waar de bevoegde gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) niet wenst aan deel te nemen. ’Ik heb de Fenomenale Feminatheek niet gezien, maar ik kan mij niet voorstellen dat ik gechoqueerd zou zijn door de brave Playboy-prentjes van Louis Paul Boon. Het is het soort foto’s dat in de jaren zestig in alle universiteitskoten te vinden was. De maatschappij en de zeden evolueren. We moeten meegaan met onze tijd. Blote borsten zie je tegenwoordig op elke hoek van de straat. De Vooruit heeft de vrijheid om te doen wat het wil doen. En moesten er toch foto’s van minderjarige meisjes te zien zijn, dan is het aan de gerechtelijke instanties om op te treden.’ Dauwe benadrukt dat het om een persoonlijk standpunt gaat dat nog moet voorgelegd worden aan de voltallige deputatie. ’Maar dat zijn allemaal ruimdenkende, tolerante mensen’, zegt hij. Volgens hem maakt het voorstel van Vlaams Belang geen kans. Anne Provoost, curator van Zogezegd in Gent, is allerminst opgezet met de stappen van Vlaams Belang. ’Het ergste van al is dat zij de Fenomenale Feminatheek nog niet eens gezien hebben. Iedereen die meent daar nu al een standpunt te moeten over innemen, spreekt voor zijn beurt. We bekijken de Feminatheek als een cultureel-historisch project. Tijdens Zogezegd in Gent krijgt het publiek de mogelijkheid om te reageren. En wees niet bang, ik zal de wet niet overtreden. Er zullen geen foto’s van minderjarigen te zien zijn. Maar er is nog altijd een recht op vrije meningsuiting.’ (dih)
Publicatie: De Standaard / Oost-Vlaanderen Publicatiedatum: 14 februari 2008 Auteur: dhgVlaams Belang vraagt verbod op Fenomenale Feminateek in Vooruit
Gent – De fractie van het Vlaams Belang in de provincieraad van Oost-Vlaanderen vraagt dat de tentoonstelling van de ’Fenomenale Feminateek’, de collectie naaktprentjes van Louis Paul Boon, in de Gentse Vooruit geannuleerd wordt. Het VB dreigt met een voorstel om de subsidies van de Vooruit af te nemen als dat niet gebeurt.

De Boontentoonstelling is op vrijdag 4 april te zien in de Vooruit tijdens het literaire festival Zogezegd in Gent. “Dat deze tentoonstelling plaatsvindt en bovendien in een instelling die rijkelijk en hoofdzakelijk door de overheid wordt gesubsidieerd, is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar”, luidt het. Op de Oost-Vlaamse provincieraad van 20 februari zal het VB een motie voorleggen waarin het de provincieraad voorstelt om de raad van bestuur van Vooruit te verzoeken af te zien van de tentoonstelling, of ze minstens ontoegankelijk te maken voor minderjarigen en in ieder geval de naaktfoto’s van minderjarigen te verbieden.

Eind vorige maand besliste de Antwerpse deputatie om de tentoonstelling te annuleren. Dat zorgde voor heel wat controverse. Publicatie: De Morgen Publicatiedatum: 14 februari 2008 Auteur: BELGAVlaams Belang vraagt verbod op naaktfoto’s van Louis Paul Boon Gent
De Vlaams Belang-fractie in de provincieraad vraagt een verbod op de tentoonstelling die in april in de Vooruit plaats vindt rond de ’Fenomenale Feminatheek’ van schrijver Louis Paul Boon.

De Antwerpse deputatie annuleerde vorige maand een tentoonstelling van de naaktfoto’s, die Boon had vergaard tijdens zijn leven. Oost-Vlaamse gedeputeerde voor Cultuur Jozef Dauwe (CD&V-N-VA) wil het zover niet laten komen. «Ik heb persoonlijk geen probleem met die verzameling en wil ook niet enggeestig zijn», zei hij. «Het is ook voorbarig om nu al een standpunt in te nemen: we kennen de precieze inhoud van de tentoonstelling nog niet.»

Volgens provincieraadslid Steve Herman (VB) bevat de collectie foto’s van minderjarigen en pornobeelden. «Onaanvaardbaar dat tijdens het literaire festival ’Zogezegd in Gent’ de ’Fenomenale Feminatheek’ wél te zien zal zijn», vindt Herman. «Onze fractie vraagt een verbod op de tentoonstelling en – als het Kunstencentrum niet ingaat op onze eis – de intrekking van de provinciale subsidies van 210.000 euro aan het Kunstencentrum.» De bestendige deputatie zal volgende week pas een standpunt innemen. «Maar ik voel me nu niet geroepen om al in te grijpen», laat Dauwe weten. (BDW)
Publicatie: Het Laatste Nieuws / Gent-Wetteren-Lochristi Publicatiedatum: 15 februari 2008 Auteur: BAS VERBEKE DE WILDEDeputatie schaart zich achter veto tegen expo Boon
ANTWERPEN De deputatie van de provincie Antwerpen schaart zich achter het verbod van Ludo Helsen (CD&V). Die verbiedt een tentoonstelling van de Fenomenale Feminatheek, zeg maar de verzameling porno en naaktfoto’s van Louis Paul Boon, in het provinciaal Fotomuseum. Nadat Ludo Helsens beslissing uitlekte, verzette collega-deputé Koen Helsen (Open VLD) zich daartegen. Hij beklemtoonde twee weken geleden dat het geen beslissing is van de voltallige deputatie en eiste een gesprek binnen de deputatie. Gisteren schaarden alle gedeputeerden zich na een korte verduidelijking achter Ludo Helsens standpunt. ’Ik ben verkeerd geciteerd’, slikt Koen Helsen zijn protest in. Binnen twee weken verdedigt Ludo Helsen zijn beslissing in de provincieraad.

Ondertussen eist het Vlaams Belang dat de tentoonstelling ook in Gent verboden wordt. Wat vindt Ludo Helsen ervan dat die op zijn kar springen? ’Het is ondertussen duidelijk dat links én rechts deze zaak exploiteren’, reageert hij. ’In alle sereniteit, ook Gent zal niet alle foto’s uit Boons collectie tonen. De foto’s die je nu op Internet vindt of in een boek verschenen… Dat is een erg brave bloemlezing.’ Volgens Helsen bevat de Fenomenale Feminatheek onder meer kinderporno. (krg) Publicatie: Het Nieuwsblad / Antwerpen Publicatiedatum: 15 februari 2008 Auteur: krg.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...