Vlaams Belang voert in Gent actie tegen Belgische ziekte

“De beste remedie tegen de Belgische ziekte is Vlaamse onafhankelijkheid!”

Ter gelegenheid van de academische zitting van de stad Gent bij het “Feest van de Vlaamse Gemeenschap” hebben gisteren militanten en mandatarissen pamfletten uitgedeeld (zie bijlage).  In dit pamflet wordt een sterk pleidooi gehouden voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord tussen CD&V, sp.a en N-VA is immers nu al duidelijk dat de pogingen om een eigen Vlaamse hospitalisatieverzekering of een Vlaamse kinderbijslag te organiseren blijven steken in symbolische eenmalige premies en wollige intentieverklaringen. Het zijn pleisters op een houten been waarvan door de budgettaire toestand niet eens zeker is, als ze ooit zullen worden gerealiseerd.  In werkelijkheid moeten deze nepvoorstellen vooral het gebrek aan Vlaamse bevoegdheden ter zake camoufleren.  De gepredikte Vlaamse revolutie waarbij België onder curatele zou worden gesteld, waarbij buiten de lijntjes zou worden gekleurd en waarbij er een assertief Vlaams beleid zou worden gevoerd, is duidelijk voor een andere keer.

Het Vlaams Belang is dan ook géén vragende partij voor alweer een Belgisch rondje staatshervorming, waarbij de Vlamingen altijd een te zware prijs moeten betalen voor datgene waar ze recht op hebben. Voor de partij is er maar één uitweg uit het Belgische moeras: een zelfstandige Vlaamse staat binnen Europa!

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...