Vlaams Belang voert actie tegen rituele slachtingen in Gent

Barbaarse praktijken op kosten van de Gentse belastingbetaler
Officieel “slechts” 750 geslachte schapen

Enkele maanden geleden startte het Vlaams Belang koepel Gent een campagne tegen de islamisering van de stad.

Naar aanleiding van het jaarlijks Islamitisch Offerfeest voerde het Vlaams Belang de voorbije dagen een campagne tegen het rituele slachten. Met de verspreiding van 20.000 pamfletten (zie bijlage) wil het Vlaams Belang in de regio Gent duidelijk maken waarom de partij deze praktijk verwerpelijk vindt.

Deze morgen bezocht een delegatie van mandatarissen van het Vlaams Belang de tijdelijke slachtvloer van de stad Gent aan de Kennedylaan. Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn, fractievoorzitter in de Oost-Vlaamse provincieraad Tanguy Veys en gemeenteraadslid Ortwin Depoortere konden er na een rondleiding vaststellen dat er op zijn minst een aantal vragen kunnen gesteld worden bij het islamitisch gebeuren.

Vooreerst blijkt dat er “amper” 750 schapen officieel geslacht worden bij deze gelegenheid. Bij de rondleiding werd beweerd dat er in Gent geen thuisslachtingen meer zouden plaatsvinden. Een eenvoudig rekensommetje leert evenwel dat er in Gent beduidend meer dan 750 moslimgezinnen wonen. De open vraag moet dus aan het stadsbestuur gesteld worden of het zijn bewering kan hard maken. De diverse meldingen die ook dit jaar het Vlaams Belang ontving van bezorgde Gentenaars binnen de negentiende-eeuwse gordel spreken alvast boekdelen.  Blijkbaar vinden rituele thuisslachtingen nog steeds plaats.

Daarnaast blijft de vaststelling dat de Stad Gent met subsidies een barbaarse praktijk in stand houdt. Het is immers niet te verdedigen dat dieren onverdoofd worden geslacht op rituele manier.

Het Vlaams Belang zal dan ook dit dossier blijven opvolgen en zal in de diverse raden vragen stellen rond deze gang van zaken. Daarnaast roept de partij de Gentenaars op, indien zij vermoedens hebben van thuisslachting, dit altijd te melden aan de politiediensten.

Johan Deckmyn
Voorzitter Koepel GentIn de media verscheen hetgeen volgt:

Offerfeest: vlot verlopen in Gent

GENT 08/12 (BELGA) = In Gent zijn de slachtingen op de tijdelijk
ingerichte slachtvloer in het havengebied vlot verlopen. Er zijn ook geen
meldingen gemaakt van illegale thuisslachtingen, zo is van de Gentse
politie vernomen.

“Er worden vandaag ongeveer 750 schapen geslacht, wat betekent dat
hier vandaag een 12 à 13.000 mensen over de vloer komen”, aldus Gents
gemeenteraadslid Saban Gök, die samen met burgemeester Daniël Termont en
schepen Karin Temmerman een bezoek bracht aan de slachtvloer. “Het
slachten zelf verloopt sneller dan verwacht: momenteel zitten we voor op
schema”, zei Gök in de late namiddag.

Het gemeenteraadslid wees erop dat een groot deel van de Gentse
moslimgemeenschap ook schenkingen doet om arme families in het buitenland
de kans te geven een schaap te slachten. “Maar de meeste mensen slachten
er hier ook één, om het ritueel niet te vergeten”.

Ook in Gent voerde het Vlaams Belang actie tegen het rituele slachten.
Eerder deelde de partij pamfletten uit en een delegatie bezocht
maandagochtend de slachtvloer. Vlaams Belang vindt het niet kunnen dat de
stad “met subsidies een barbaarse praktijk in stand houdt”, en stelt zich
vragen bij het aantal van 750 officieel geslachte schapen, wat een stuk
minder is dan het aantal moslimgezinnen in Gent.

Maar gemeenteraadslid Gök wees erop dat één schaap door verschillende
leden van de familie wordt geslacht. “Er zijn goede afspraken gemaakt met
de migrantengemeenschap, waardoor we de laatste jaren weinig of geen
problemen hebben” met illegale thuisslachtingen, aldus Steven De Smet van
de politie./.PLS

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...