Vlaams Belang laakt de ontvangst van een delegatie uit de Chinese provincie Hebei

Op 22, 23 en 24 oktober heeft de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen opnieuw een officiële delegatie ontvangen uit de Chinese provincie Hebei. De delegatie bestaat uit politieke verantwoordelijken en zakenlui uit Hebei. Dit kadert in de hardnekkige pogingen van de Deputatie – en in het bijzonder van gedeputeerde De Buck – om de contacten met de provincie Hebei verder uit te bouwen. Oost-Vlaanderen gedraagt zich daarbij niet als een bescheiden provincie, maar als een middelgrote mogendheid, met een eigen Minister van Buitenlandse Zaken.

Voor de gedeputeerde zelf zijn de voordelen duidelijk: snoepreisjes naar China en prachtige mogelijkheden om zichzelf te profileren als een heuse Minister van Buitenlandse Zaken. Het is echter niet duidelijk wat de voordelen zouden zijn voor de provincie Oost-Vlaanderen. Hebben al die reizen en wederzijdse contacten echt bijgedragen tot meer werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen? Tot meer economische groei? Tot nu toe was het meest zichtbare resultaat de ondergang van een reeks Oost-Vlaamse textielbedrijven, die het slachtoffer werden van de Chinese dumpingpolitiek. Vele bedrijven zijn gedelokaliseerd naar China, aangelokt door de lage lonen en het ontbreken van elke regelgeving inzake milieu, syndicale bescherming, arbeidsduur en sociale voorzieningen. In ons land blijven alleen leegstaande fabrieken en werklozen achter. Dat de Chinese economische successen gebaseerd zijn op de slechts denkbare combinatie van wild kapitalisme en meedogenloze communistische onderdrukking lijkt voor de Bestendige Deputatie geen probleem te zijn. Zelfs de import van met melamine vergiftigde producten in ons land, was voor de Bestendige Deputatie geen aanleiding om het China-beleid te herzien.

Naast de negatieve economische gevolgen van het China-beleid, is er nog een tweede immoreel en hypocriet element in dat beleid. In andere dossiers zwaaien de meerderheidspartijen CD&V, OpenVLD en Sp.a-Vl.Pro voortdurend met de nobele vlaggen van de mensenrechten en de democratische vrijheden. Maar als het China-beleid ter sprake komt, dan zijn die rechten en vrijheden plots van geen tel meer. Ondanks herhaald aandringen van het Vlaams Belang heeft de Bestendige Deputatie nooit durven protesteren tegen de mensenrechtenschendingen in China en Tibet. Zelfs niet tegen grove misbruiken in hun geliefde zusterprovincie Hebei. Men durft de Chinese handelspartners niet voor het hoofd stoten. Zelfs niet als zij mensen laten folteren en executeren. Zelfs niet als zij ons vergiftigde producten verkopen. Met de ontvangst van deze delegatie bevestigt de Bestendigde Deputatie dat zij volhardt in de boosheid.

Marc Joris
Provincieraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...