Vlaams Belang gekant tegen de bouw van een zogenaamde “stadshal” op het Braunplein

In 2003 organiseerde het stadsbestuur een bevraging over de heraanleg van het Emile Braunplein. De bevolking verkoos toen een ontwerp dat in niets lijkt op de geplande “stadshal”. Men koos overwegend voor een ontwerp met veel groen, niet voor het grote houten gevaarte dat het stadsbestuur nu wil optrekken. Het Vlaams Belang nam het toen als enige partij in de gemeenteraad op voor de keuze van de Gentenaars. Niet alleen uit respect voor de democratie, maar ook omdat het onbegrijpelijk is dat het stadsbestuur zelfs maar kan overwegen om in het hart van de stad vlak tegenover “de Mammelokker” een nieuwbouw neer te poten in nepmiddeleeuwse stijl. Het uitzicht op het Belfort, de Lakenhalle en het stadhuis wordt er immers sterk door gehinderd. Het argument van de schepen dat hier vroeger huizen stonden, gaat niet op want er stonden ook huizen in en tegen het Gravensteen en de Sint-Niklaaskerk. Deze werden echter afgebroken juist om de monumenten zichtbaar te maken.

Door onder dit gevaarte een “Grand Café” uit te bouwen, zorgt de stedelijke overheid bovendien voor bijkomende concurrentie voor de omliggende horeca die het in deze crisistijden zo al niet gemakkelijk heeft.

Het Vlaams Belang stelt bovendien vast dat de “stadshal” op de plek komt waar ooit een ondergrondse parking werd voorzien die door de bevolking in een referendum werd weggestemd.

Durft het stadsbestuur een referendum over de “stadshal” aan? Het Vlaams Belang vraagt dat alle Gentenaars met een hart voor het stedelijk erfgoed het college oproepen om de bouw van deze overbodige, lelijke en totaal misplaatste “stadshal” niet te laten doorgaan.

Dan is er nog de kostprijs: de “stadshal” is het duurste van de internationaal geselecteerde ontwerpen. In 2003 werden de kosten voor de uitvoering ervan geschat op bijna 6 miljoen euro (ter vergelijking: het goedkoopste ontwerp bedroeg 2,6 miljoen euro). In deze crisistijden kan het geld van de belastingsbetaler aan dringender zaken besteed worden dan aan een prestigeproject waar uiteindelijk niemand zit op te wachten.

Francis Van den Eynde
Voorzitter Vlaams Belang gemeenteraadsfractie Gent 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...