Vlaams Belang eist beschermingsmaatregelen voor het Vlaamse textiel

Oost-Vlaamse Provincieraadsfractie stuurt open brief aan textielsector

De rampen in de Vlaamse textielsector zijn een beetje naar de achtergrond verdrongen door de beurscrisis. Maar in de Oost-Vlaamse provincieraad van woensdag 15 oktober ’08 heeft het Vlaams Belang de teloorgang van het Vlaamse textiel opnieuw centraal gesteld. De voorbije jaren heeft het Vlaams Belang al verschillende keren de alarmklok geluid, maar tevergeefs. (zie referenties 1 en 2) Provincieraadslid Marc Joris wees erop dat de recente ontslagen, faillissementen en delokalisaties in de Vlaamse textielsector minstens gedeeltelijk veroorzaakt werden door de oneerlijke concurrentie vanuit China. Hij vroeg dan ook dat het provinciebestuur maatregelen zou nemen op twee niveaus. (zie referenties 3 en 4)

Op provinciaal niveau moet de provincie haar handelsrelaties met China opschorten tot er een einde komst aan de Chinese dumpingpolitiek inzake textiel. Nu promoot de provincie indirect de delokalisatie van Oost-Vlaamse bedrijven naar China.

Het provinciebestuur zou bovendien op Vlaams, federaal en Europees niveau moeten aandringen op maatregelen om de import van Chinese textielproducten aan strenge voorwaarden te onderwerpen.

Helaas, beide voorstellen werden meerderheid tegen minderheid verworpen. De snoepreisjes van de gedeputeerden naar China zijn belangrijker dan de werkgelegenheid van de Vlaamse textielarbeiders. Met die reizen en die internationale contacten kan gedeputeerde Marc De Buck (OpenVLD) zichzelf de allures aanmeten van een heuse Minister van Buitenlandse Zaken, terwijl hij in werkelijkheid slechts een lokale bestuurder is van een kleine provincie in een klein landje. Maar de werknemers in de Vlaamse textielbedrijven moeten het gelag betalen voor die egotripperij. Het Vlaams Belang Oost-Vlaanderen zal hierover ook een open brief aan de textielsector versturen. (zie bijlage)

Ref.1
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IP/8406z150605interpellatiejorisdumpinghebei.doc

Ref.2
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OJ/8407z150605interpellatiejorisbreigoedsector.doc

Ref.3
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/MG/17888z151008jorismarcvoorsteltextiel.pdf

Ref.4
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RJ/17889z151008jorismarcmotietextiel.pdf

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Marc Joris
Provincieraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...