Vlaams Belang dient klacht in bij provinciegouverneur tegen het Politiereglement op de Begraafplaatsen

In opdracht van de gemeenteraadsfractie dient Kristina Colen klacht in bij de provinciegouverneur tegen het Politiereglement op de Begraafplaatsen. Dit reglement wijzigt drastisch de normen voor de grafzerken van alle grafkelders van de stad Gent. Niet alleen voor de nieuwe maar ook voor de lopende concessies.

Er is hier duidelijk sprake van een reglement met terugwerkende kracht wat uiteraard wettelijk niet kan. Van de huidige grafzerken is er geen enkele die aan de nieuwe normen voldoet. Dat het nieuwe reglement voor problemen zal zorgen, staat dus buiten kijf. De concessiehouders hebben veel geld betaald om een zerk te plaatsen maar hebben nu geen enkele garantie meer dat deze zerk binnen enkele jaren niet weg moet.

Dit reglement werd in het leven geroepen om de concepten van het stadsbestuur inzake de renovatie van de begraafplaats Sint Amandsberg op te dringen. Bij deze renovatie was het stadsbestuur oorspronkelijk van plan 500 bestaande grafkelders allemaal te bedekken met eenzelfde steen (een kerkhof dat stalinistisch zou geïnspireerd zijn).

Het Vlaams Belang heeft in de gemeenteraad de aandacht erop gevestigd dat dit wettelijk niet kon zodat het stadsbestuur nu wat meer keuze laat. Deze keuzemogelijkheid is echter uitsluitend voorbehouden voor die burgers die gedeeltelijk financieel in de kosten van de renovatie kunnen tussenbeide komen (de premie die ze van de Stad Gent krijgen dekt immers het kostenplaatje niet). Dit is de voornaamste reden waarom het Vlaams Belang zich tegen de plannen van schepen Claeys blijft verzetten. Het is bovendien door gebrek aan onderhoud vanwege de opeenvolgende stadsbesturen dat de toestand van het kerkhof zo ernstig is. Het lijkt ons dan ook niet meer dan rechtvaardig dat de Stad Gent de financiële gevolgen van deze opeenvolgende beleidsfouten zelf draagt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...