Verkiezingen naderen: stadsadministratie van Gent niet langer politiek neutraal

In tegenstelling met het personeelsreglement van de Stad Gent dat uitdrukkelijk aan het stadspersoneel het verbod oplegt om tijdens de uitoefening van de functie uiting te geven aan een politieke, religieuze of filosofische overtuiging, lopen de kabinetsleden van de burgemeester en de schepenen van Gent al weken op het stadhuis rond met het verkiezingslogo van hun respectievelijke schepenen en/of van de burgemeester.

Nu wordt weer een stap verder gezet. Uit de media vernemen we immers dat ook in Gent op 1 oktober een groot concert op het getouw gezet wordt. Het wordt aangekondigd als een manifestatie tegen het Vlaams Belang.

Naar verluidt verleent het stadsbestuur zijn volle medewerking aan het project. Dit komt er op neer dat het stadsbestuur van Gent de administratie van de Artveldestad tijdens de verkiezingen tegen de grootste oppositiepartij wil inzetten. Dit is uiteraard ongehoord omdat, althans in een democratie, de beleidsinstanties zich politiek neutraal dienen op te stellen en dit meer dan ooit tijdens de verkiezingsperiode.

Francis Van den Eynde zal dan ook burgemeester Beke omtrent een en ander vandaag nog een schriftelijke vraag stellen.

Met vriendelijke groeten,

Kristina Colen,
gemeenteraadslid en voorzitster Vlaams Belang afdeling Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...