Verhofstadt en Van den Bossche stemmen in Gent tegen splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere diende in naam van de Vlaams Belang-fractie tijdens de gemeenteraadszitting van gisteravond (24 april) een motie in om de eis tot onmiddellijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde kracht bij te zetten. De CD&V volgde het voorbeeld van het Vlaams Belang en diende, weliswaar later, een gelijkaardige tekst in.

Omdat voor het Vlaams Belang de Vlaamse zaak primeert, trokken we onze eigen motie in. We waren immers van mening dat de motie van de CD&V een grotere kans op goedkeuring maakte.

De stemming leverde een merkwaardig resultaat op:
eerste-minister Verhofstadt en vice-premier Van den Bossche, beiden lid van de Gentse gemeenteraad, stemden tegen;
– de SP.a en de Open VLD stemden uiteraard ook tegen;
– ook het zogenaamde Vlaamsgezinde Spirit stemde tegen;
– Vera Dua, voorzitter GROEN!, kondigde aan dat haar fractie zich zou onthouden;
– enkel het Vlaams Belang, en de CD&V – N-VA stemden voor.

Het is wel opmerkelijk dat de socialist en voormalige burgemeester Frank Beke n.a.v. de verkiezingen van 2004 een gelijkaardige motie indiende. Deze werd toen door alle fracties unaniem goedgekeurd.

Ortwin Depoortere concludeerde dan ook terecht dat de komst van Verhofstadt en Van Den Bossche zeker geen verrijking betekent voor de Gentse gemeenteraad.

Francis Van den Eynde
Fractievoorzitter Vlaams Belang gemeenteraad Gent
volkvertegenwoordiger

Voor nadere informatie:
02/549.84.52 (kantoor)
GSM 0477/42.65.25

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...